Twój IP: 54.82.83.85 Twój status: NARAŻONY

Poleć znajomemu Zasady i warunki umowy

Spółka Cyberghost S.R.L. (“we”, “Cyberghost” or “Company”) may, from time to time and at its absolute discretion, offer purchasers of its VPN services (“Service”) the opportunity to earn rewards by referring friends to subscribe to the Service (“Referral Program” or “Program”). (dalej zwana „“my””, „“Cyberghost”” lub „“Spółka””) może okresowo według swojego wyłącznego uznania oferować nabywcom usługi VPN (dalej zwanej „“Usługą””) możliwość zdobywania nagród w zamian za polecanie Usługi znajomym (dalej zwane „“Programem Referencyjnym”” lub „“Programem””).

Warunki Programu Referencyjnego

Niniejsze Warunki Programu Referencyjnego (dalej zwane „Warunkami Programu Referencyjnego”) określają warunki udziału w naszym Programie Referencyjnym (dalej zwanym „Programem Referencyjnym”) i zostają niniejszym wprowadzone do naszych Warunków Użytkowania. Terminy zapisane wielką literą określone w tych Warunkach Programu Referencyjnego zostały określone w naszych Warunkach Użytkowania. Uczestnicząc w dowolny sposób w Programie Referencyjnym, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Programu Referencyjnego. Jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami niniejszych Warunków Programu Referencyjnego, nie możesz uczestniczyć w Programie Referencyjnym. Możemy okresowo zmieniać niniejsze Warunki Programu Referencyjnego według naszego wyłącznego uznania, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Po zmianie niniejszych Warunków Programu Referencyjnego, opublikujemy zmienioną wersję na naszej Stronie Internetowej. Masz prawo zdecydować, czy akceptujesz zmienioną wersję niniejszych Warunków Programu Referencyjnego, ale zaakceptowanie niniejszych Warunków Programu Referencyjnego w zmienionej wersji jest wymagane, aby kontynuować uczestnictwo w Programie Referencyjnym. Jeśli nie wyrażasz zgody na postanowienia niniejszych Warunków Programu Referencyjnego lub dowolnej wersji Warunków Programu Referencyjnego, będziesz uprawniony wyłącznie do zakończenia uczestnictwa w Programie Referencyjnym. Z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków, Twoje uczestnictwo w Programie Referencyjnym będzie podlegać wersji niniejszych Warunków Programu Referencyjnego obowiązującej w momencie Twojego uczestnictwa w Programie Referencyjnym, i równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na tę wersję Warunków Programu Referencyjnego.

Zasady kwalifikacji.

Aby wziąć udział w Programie Referencyjnym, musisz zaakceptować nasze Warunki Użytkowania i wyrazić zgodę na ich przestrzeganie, w tym niniejszych Warunków Programu Referencyjnego oraz naszej Polityki Prywatności oraz utrzymać płatną subskrypcję Usługi.

Zdobywanie Nagród za Polecenia

Gdy skorzystasz z subskrypcji VPN CyberGhost a także w późniejszym terminie, udostępnimy Ci zaproszenie w formie hyperlinku, linku tekstowego, plakietki lub przycisku lub innego kodu wysłanego e-mailem lub w inny sposób ("Link Polecający"). Możesz udostępnić lub przekazać Link Polecający maksymalnie trzem znajomym, którzy spełniają kryteria Kwalifikacji do Polecenia. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków Polecenia, jeśli dowolna spośród osób Kwalifikujących się do Polecenia’ skorzysta z Linku Polecającego i zakupi jeden z planów VPN CyberGhost VPN plan, zarówno Ty, jak i nowa osoba, która skorzystała z planu otrzymacie dodatkowo 45dni abonamentu dodanego do aktualnie obowiązującego planu CyberGhost VPN plan, bez dodatkowych opłat(“Referral Rewards”). Przyznane Ci Nagrody za Polecenie będą obowiązywały bez względu na fakt, że polecony przez Ciebie znajomy zakończył później lub anulował subskrypcję, nawet jeśli takie anulowanie mam miejsce w okresie obowiązywania 45-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Natomiast w przypadku Twojego znajomego, który anuluje swój płatny abonament w trakcie 45-dniowego okresu zwrotu pieniędzy, jego konto zostanie zablokowane, a jego Nagroda z tytułu Polecenia przepadnie. Na potrzeby niniejszych Warunków Polecenia, "Osoba spełniająca Kwalifikacje do Polecenia" oznacza osobę, która obecnie nie posiada,ani ningdy nie posiadała planu CyberGhost VPN plan. Ustalimy według naszego wyłącznego uznania, czy Osoba spełniająca Kwalifikacje do Polecenia zakończyła procedurę zakupu abonamentu planu CyberGhost VPN plan z wykorzystaniem Twojego Linku Polecającego zgodnie z niniejszymi Warunkami Polecenia i czy przysługuje Ci Nagroda za Polecenie.

Ograniczenia.

Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia dochodzenia w przypadku podejrzanych lub nieodpowiednich działań związanych z Programem Referencyjnym. Niezależnie od postanowień niniejszych Warunków Programu Referencyjnego, nie jesteśmy zobowiązani do przyznawania, żadnych Nagród za Polecenie, jeśli ustalimy według naszego wyłącznego uznania, że (a) subskrypcja wykupiona przez Kwalifikującą się Osobę nie jest transakcją przeprowadzoną w dobrej wierze, w tym bez ograniczeń; lub (b) jeśli Twoje działania w odniesieniu do Programu Referencyjnego mają oszukańczy charakter.

Niewyłączność.

Program referencyjny ma charakter niewyłączny. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym, że możemy w dowolnym momencie zwrócić się o polecenie klientów w dowolny sposób według naszego wyłącznego uznania.

Wygaśnięcie lub zawieszenie Programu Referencyjnego.

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zawiesić, ograniczyć lub wycofać ten Program Referencyjny oraz wycofać niniejsze Warunki z dowolnego powodu i w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Cię o tym (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mailowym zapisanym w naszym systemie). Wygaśnięcie Programu Referencyjnego i niniejszych Warunków Programu Referencyjnego nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia Warunków Użytkowania subskrypcji, chyba że sami określimy inaczej. Wygaśnięcie naszych Warunków Użytkowania lub wygaśnięcie Twojej subskrypcji spowoduje jednak automatyczne wygaśnięcie uczestnictwa w Programie Referencyjnymi oraz wygaśnięcie niniejszych Warunków Programu Referencyjnego. Postanowienia Warunków Programu Referencyjnego, które ze swojej natury powinny obowiązywać po wygaśnięciu Warunków Programu Referencyjnego, będą obowiązywać po wygaśnięciu Warunków Programu Referencyjnego.

Kontakt.

W razie pytań, komentarzy lub obaw dotyczących niniejszych Warunków Programu Referencyjnego lub Programu Referencyjnego, prosimy o kontakt: support@cyberghost.ro support@cyberghost.ro