Poleć znajomemu Zasady i warunki umowy

Spółka Cyberghost S.R.L. (“we”, “Cyberghost” or “Company”) may, from time to time and at its absolute discretion, offer purchasers of its VPN services (“Service”) the opportunity to earn rewards by referring friends to subscribe to the Service (“Referral Program” or “Program”). (dalej zwana „“my””, „“Cyberghost”” lub „“Spółka””) może okresowo według swojego wyłącznego uznania oferować nabywcom usługi VPN (dalej zwanej „“Usługą””) możliwość zdobywania nagród w zamian za polecanie Usługi znajomym (dalej zwane „“Programem Referencyjnym”” lub „“Programem””).

Warunki Programu Referencyjnego

Niniejsze Warunki Programu Referencyjnego (dalej zwane „Warunkami Programu Referencyjnego”) określają warunki udziału w naszym Programie Referencyjnym (dalej zwanym „Programem Referencyjnym”) i zostają niniejszym wprowadzone do naszych Warunków Użytkowania. Terminy zapisane wielką literą określone w tych Warunkach Programu Referencyjnego zostały określone w naszych Warunkach Użytkowania. Uczestnicząc w dowolny sposób w Programie Referencyjnym, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Programu Referencyjnego. Jeśli nie zgadzasz się z wszystkimi warunkami niniejszych Warunków Programu Referencyjnego, nie możesz uczestniczyć w Programie Referencyjnym. Możemy okresowo zmieniać niniejsze Warunki Programu Referencyjnego według naszego wyłącznego uznania, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Po zmianie niniejszych Warunków Programu Referencyjnego, opublikujemy zmienioną wersję na naszej Stronie Internetowej. Masz prawo zdecydować, czy akceptujesz zmienioną wersję niniejszych Warunków Programu Referencyjnego, ale zaakceptowanie niniejszych Warunków Programu Referencyjnego w zmienionej wersji jest wymagane, aby kontynuować uczestnictwo w Programie Referencyjnym. Jeśli nie wyrażasz zgody na postanowienia niniejszych Warunków Programu Referencyjnego lub dowolnej wersji Warunków Programu Referencyjnego, będziesz uprawniony wyłącznie do zakończenia uczestnictwa w Programie Referencyjnym. Z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków, Twoje uczestnictwo w Programie Referencyjnym będzie podlegać wersji niniejszych Warunków Programu Referencyjnego obowiązującej w momencie Twojego uczestnictwa w Programie Referencyjnym, i równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na tę wersję Warunków Programu Referencyjnego.

Zasady kwalifikacji.

Aby wziąć udział w Programie Referencyjnym, musisz zaakceptować nasze Warunki Użytkowania i wyrazić zgodę na ich przestrzeganie, w tym niniejszych Warunków Programu Referencyjnego oraz naszej Polityki Prywatności oraz utrzymać płatną subskrypcję Usługi.

Zdobywanie Nagród za Polecenia

When you subscribe to a CyberGhost VPN plan or from time to time thereafter, we will provide you with an invitation in the form of a hyperlink or text link or badge or button, or other code via email or otherwise (a "Referral Link"). You may share or forward the Referral Link with up to three of your friends that are Qualifying Referrals. Subject to these Referral Terms, if any of your Qualifying Referrals’ friends accept the Referral Link and subscribe for any CyberGhost VPN plan, you and your newly subscribed friend shall each receive additional 30 days of subscription added to your existing CyberGhost VPN plan, at no additional cost (“Referral Rewards”). The Referral Rewards granted to you will continue, despite the fact that your referred friend may thereafter terminate or cancel his subscription, even if such cancellation occurs within the 45-day money-back guarantee period. Notably in case your friend cancels his paid subscription within the 45-day money back guarantee period, his account will be frozen and his Referral Rewards will be forfeited. For purposes of these Referral Terms, a "Qualifying Referral" means an individual that does not currently have, and has never had, a CyberGhost VPN plan. We will determine, in our sole discretion, whether a Qualifying Referral completes the subscription process to a CyberGhost VPN plan using your Referral Link in accordance with these Referral Terms and whether you are eligible to receive a Referral Reward.

Ograniczenia.

Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia dochodzenia w przypadku podejrzanych lub nieodpowiednich działań związanych z Programem Referencyjnym. Niezależnie od postanowień niniejszych Warunków Programu Referencyjnego, nie jesteśmy zobowiązani do przyznawania, żadnych Nagród za Polecenie, jeśli ustalimy według naszego wyłącznego uznania, że (a) subskrypcja wykupiona przez Kwalifikującą się Osobę nie jest transakcją przeprowadzoną w dobrej wierze, w tym bez ograniczeń; lub (b) jeśli Twoje działania w odniesieniu do Programu Referencyjnego mają oszukańczy charakter.

Niewyłączność.

Program referencyjny ma charakter niewyłączny. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym, że możemy w dowolnym momencie zwrócić się o polecenie klientów w dowolny sposób według naszego wyłącznego uznania.

Wygaśnięcie lub zawieszenie Programu Referencyjnego.

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zawiesić, ograniczyć lub wycofać ten Program Referencyjny oraz wycofać niniejsze Warunki z dowolnego powodu i w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Cię o tym (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mailowym zapisanym w naszym systemie). Wygaśnięcie Programu Referencyjnego i niniejszych Warunków Programu Referencyjnego nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia Warunków Użytkowania subskrypcji, chyba że sami określimy inaczej. Wygaśnięcie naszych Warunków Użytkowania lub wygaśnięcie Twojej subskrypcji spowoduje jednak automatyczne wygaśnięcie uczestnictwa w Programie Referencyjnymi oraz wygaśnięcie niniejszych Warunków Programu Referencyjnego. Postanowienia Warunków Programu Referencyjnego, które ze swojej natury powinny obowiązywać po wygaśnięciu Warunków Programu Referencyjnego, będą obowiązywać po wygaśnięciu Warunków Programu Referencyjnego.

Kontakt.

W razie pytań, komentarzy lub obaw dotyczących niniejszych Warunków Programu Referencyjnego lub Programu Referencyjnego, prosimy o kontakt: support@cyberghost.ro support@cyberghost.ro