Uw IP: 35.173.42.124 Uw status: BLOOTGESTELD

Algemene Voorwaarden

Algemene zakelijke voorwaarden voor de dienstverlening van CyberGhost VPN
Beschrijving van de dienstverlening en prijzen van CyberGhost VPN

Algemene zakelijke voorwaarden voor de dienstverlening van CyberGhost VPN

BY ACCESSING, USING, INSTALLING OR DOWNLOADING CyberGhost VPN YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THE TERMS AND AGREE TO BE BOUND BY THEM AND TO FULLY COMPLY WITH THEM. YOU FURTHER AGREE TO COMPLY WITH ALL APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS REGARDING YOUR USE OF THE CyberGhost VPN AND YOU ACKNOWLEDGE THAT THESE TERMS CONSTITUTE A BINDING AND ENFORCEABLE LEGAL ELECTRONIC CONTRACT BETWEEN YOU AND US. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT ACCESS, INSTALL, DOWNLOAD OR USE THE CyberGhost VPN AS DEFINED BELOW.

1. Dienstverlener

De dienst CyberGhost Virtual Private Network (hierna CyberGhost VPN) wordt aangeboden door CyberGhost S.R.L. (hierna CyberGhost), Roemenië

2. Overeenkomst

Deze overeenkomst wordt geslotne tussen CyberGhost S.R.L., 70-72 Dionisie Lupu St., District 1, 010458 Bucharest, Romania (Boekarest Handelsregisternr. J40/1278/2011, VAT no. RO28003392) en u, als Gebruiker van CyberGhost VPN.

CyberGhost verleent u hierbij een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte en herroepbare licentie om de CyberGhost VPN (inclusief de apps en de CyberGhost VPN Client Software, uitsluitend ontworpen om toegang te krijgen tot CyberGhost VPN) uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze gebruiksovereenkomst. CyberGhost behoudt zich alle rechten, aanspraken en belangen voor, die niet uitdrukkelijk in deze licentie zijn verleend in de mate waarin dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving. U mag de hierin aan u verleende licentie niet in sublicentie geven, toewijzen of overdragen, en elke poging tot sublicentie, toewijzing of overdracht van een deel van uw rechten onder deze overeenkomst is nietig.

U mag CyberGhost VPN alleen gebruiken als u wettelijk bevoegd en geautoriseerd bent om een overeenkomst met CyberGhost te sluiten en een dergelijke conclusie is niet verboden volgens de toepasselijke wetgeving.

Hierbij verklaart en garandeert u dat u CyberGhost VPN of de service uitsluitend zult gebruiken voor privacy- en beveiligingsbehoeften en in volledige overeenstemming met alle toepasselijke lokale, nationale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften. U stemt niet in met, en geeft geen toestemming aan derde partijen om: (i) te voorkomen dat anderen CyberGhost VPN gebruiken; (ii) CyberGhost VPN gebruiken voor elk frauduleus of ongepast of illegaal doel (d.w.z. cyberactiviteit); of (iii) handelen op een manier die in strijd is met deze overeenkomst.

3. Uw dataverkeer, uw gegevens en gegevensbeveiliging

CyberGhost VPN moet u de mogelijkheid bieden om internetverkeer uit te voeren met behulp van een computer (de zogenaamde VPN-server) in verschillende regio's en niet om uw IP-adres vrij te geven. Uw gegevensverkeer is dus gecodeerd en kan niet worden bespioneerd. Het doel van CyberGhost VPN is om uw privacy te beschermen, maar niet uw computer. Cyberghost VPN is niet bedoeld als een antivirus- of antimalwaretool.

CyberGhost slaat geen gegevens op binnen CyberGhost VPN, die interferentie met uw persoonlijke gegevens mogelijk maken. Voor alle processen, die de opslag van persoonlijke gegevens impliceren, zoals bijvoorbeeld betalingsprocessen, werkt CyberGhost samen met derde partijen die de aparte opslag van gegevens uitvoeren. Voor meer informatie raden wij u aan ons privacybeleid te raadplegen.

CyberGhost verzamelt en gebruikt geen persoonlijke gegevens om CyberGhost VPN beschikbaar te maken. Als u meer wilt weten over de manier waarop CyberGhost gegevens verzamelt en gebruikt, lees dan ons Privacybeleid.

4. Aanpassingen en updates

Van tijd tot tijd kan CyberGhost naar eigen goeddunken CyberGhost VPN wijzigen, bijvoorbeeld door bepaalde functies van VPN-servers toe te voegen of te verwijderen of door de software bij te werken.

CyberGhost kan, naar eigen goeddunken, beperkte technische ondersteuning, upgrades en updates bieden voor CyberGhost VPN. Om CyberGhost VPN te verbeteren en verder te ontwikkelen, kunnen we van tijd tot tijd automatisch updates en upgrades downloaden en installeren. U stemt ermee in dergelijke updates en upgrades te ontvangen, als onderdeel van uw gebruik van CyberGhost VPN. We zijn niet verplicht om ondersteuningsversies van CyberGhost VPN ter beschikking te stellen. Bovendien zijn we niet verplicht om ondersteuning of onderhoud te bieden voor de services onder deze overeenkomst.

5. Externe serviceproviders

Om de CyberGhost VPN-service beschikbaar te maken, werkt CyberGhost VPN samen met externe leveranciers (zoals Digital Commerce Providers voor betalingsoperaties of Data Processing Centers voor onze VPN-servers). Als u meer wilt weten over de externe providers, waarmee CyberGhost samenwerkt, raadpleeg dan ons Privacybeleid. U kent CyberGhost dus de nodige goedkeuringen toe om uw gecodeerde gegevens en/of uw gecodeerde gegevensverkeer veilig op te slaan en/of te verwerken. Het doel is uitsluitend om CyberGhost VPN beschikbaar te maken.

We make best efforts to monitor and choose our partners and secure the services provided to you. WE DISCLAIM ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES REGARDING CONTENT, GOODS, SOFTWARE OR SERVICES YOU OBTAIN FROM THIRD PARTY PROVIDERS.

6. Bescherming gegevensdiefstal

CyberGhost verzamelt en gebruikt geen persoonlijke gegevens om CyberGhost VPN beschikbaar te maken. Als u meer wilt weten over de manier waarop CyberGhost gegevens verzamelt en gebruikt, lees dan ons Privacybeleid.

7. Veiligheid van uw gebruikersaccount

You are the only one responsible for the safekeeping of your password and for handling your user data. Please, change your password on a regular basis. Do not disclose to third parties your user information (Username and password). You are the only one responsible for the activities related to your user account as well as for the activities related to your user account which you have transferred unjustifiable to third parties.

Your user account is linked to a "Personal Unblock Key" (PUK), which you will receive one time upon creation of the user account. CyberGhost would like to advise you on the fact that this is the only available method (besides the input of your Premium Activation Key) to access again an account for which you had forgotten the password.

8. Uw verantwoordelijkheid

Omdat CyberGhost VPN overal ter wereld toegankelijk is, verbindt u zich ertoe ervoor te zorgen dat uw gebruik van CyberGhost VPN voldoet aan alle toepasselijke lokale wet- en regelgevingen. U verbindt zich ertoe om alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften na te leven en garandeert dat u niet zult toestaan dat een derde partij de service gebruikt op een manier, die inbreuk kan plegen op toepasselijke wetgeving of inbreuk maakt op rechten van derden. Zonder de algemeenheid van het bovenstaande te beperken, verbindt u zich ertoe en garandeert u dat u een derde van de CyberGhost VPN niet zult (A) deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering, vertalen, reconstrueren, transformeren of extraheren (inclusief zonder beperking van alle gerelateerde malware-handtekeningen en malware detectieroutines), of (B) wijzigen, veranderen of anderszins aanpassen van CyberGhost VPN (inclusief, maar niet beperkt tot gerelateerde malware-handtekeningen en malware detectieroutines); (iv) CyberGhost VPN publiceren, opnieuw verkopen, distribueren, uitzenden, verzenden, communiceren, overdragen, verpanden, verhuren, delen of in sublicentie geven; (v) CyberGhost VPN gebruiken om een product of dienst te leveren of te bouwen, die concurreert met CyberGhost VPN; (vi) CyberGhost VPN gebruiken of proberen te gebruiken voor het uploaden, opslaan of verzenden van gegevens, informatie of materialen, die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden; onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook bevatten; of anderszins op enige manier de werking van CyberGhost VPN beschadigen, uitschakelen of aantasten; (viii) het verkrijgen of proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot CyberGhost VPN of tot netwerken, die ermee zijn verbonden, of tot inhoud die erop is opgeslagen of via welke manier dan ook is geleverd, inclusief door hacking, spoofing of het zoeken naar het omzeilen of het omzeilen van firewalls of andere technologische of andere beveiligingen of beveiligingsmaatregelen.

De huidige gebruiksovereenkomst, de toepasselijke wetten en andere bepalingen zijn bindend voor u en u bent de enige, die verantwoordelijk is voor de naleving ervan. U begrijpt dat CyberGhost geen verantwoordelijkheid neemt voor uw acties. In het geval van wettelijke schendingen door de gebruiker, kan Cyberghost naar eigen goeddunken samenwerken met openbare of particuliere autoriteiten, zoals bepaald door de wet.

CyberGhost behoudt zich het recht voor om, in geval van schending van deze Overeenkomst, de toegang tot CyberGhost VPN geheel of gedeeltelijk te beperken of op te schorten zonder een vergoeding toe te kennen voor reeds betaalde Services, en om gerechtelijke acties op te starten.

Rechthebbenden, die de conclusies trekken die, door middel van de inhoud gedownload via CyberGhost VPN, hun wettelijke belang, bijvoorbeeld voor het intellectuele eigendom, wordt geschonden, kan contact opnemen met onze auteursrechtvertegenwoordigers (copyright@cyberghost.ro) zodat we verdere toegang tot dergelijke inhoud kunnen voorkomen.

9. Disclaimer

CyberGhost biedt geen garantie voor de service of de software. CyberGhost is niet aansprakelijk voor schade, die kan ontstaan na de blootstelling van de identiteit of het IP-adres van de gebruiker of de breakdown van individuele VPN-servers. Bovendien biedt CyberGhost geen garantie voor de beschikbaarheid van bepaalde VPN-servers binnen het CyberGhost-netwerk en voor de prestaties daarvan.

TENZIJ HIER ELDERS VERMELD, WORDT CyberGhost VPN GELEVERD "ALS HET IS" EN CYBERGHOST GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN EN, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST ELKE ALLE VOORWAARDEN EN GARANTIES GEÏMPLICEERD DOOR STATUUT, GEWOONTERECHT, JURISPRUDENTIE OF ANDERE WETTELIJKE BEPALINGEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN GEEN INBREUKMAKENDE RECHTEN VAN DERDEN, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID BETREFFENDE KWALITEIT OF EEN BEPAALD DOELPASSING AF. CYBERGHOST GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN CYBERGHOST VPN ONONDERBROKEN ZAL ZIJN OF VRIJ VAN FOUTEN, DAT HET CORRECT ZAL SAMENWERKEN OP EEN BEPAALD APPARAAT OF MET EEN BEPAALDE CONFIGURATIE VAN HARDWARE EN/OF SOFTWARE, OF DAT HET ZORGT VOOR COMPLETE BESCHERMING VOOR DE INTEGRITEIT VAN DE GESELECTEERDE GEGEVENS, INFORMATIE OF INHOUD OPGESLAGEN OF VERZONDEN VIA HET INTERNET.

10. Schadeloosstelling

You agree to indemnify and hold Cyberghost and its subsidiaries, affiliates, officers, agents, co-branders or other partners, and employees, harmless from any alleged claim or demand, including reasonable attorneys’ fees, made by any third party due to or arising out of your access to or use of the CyberGhost VPN. The user is solely responsible for his or her actions when using the CyberGhost VPN.

11. Beëindiging

Prepaid Pay Scales do not require any termination and end automatically upon expiry of their validity term.

In case of Premium and Premium Plus subscriptions, your subscription will be renewed automatically for respective billing cycles until you terminate your subscription, e.g. if you select to subscribe for a monthly subscription in January 1st, unless you notify us you wish to terminate your subscription by January 31st, we shall automatically renew your subscription for February and charge you accordingly.

U kunt een abonnement elk moment beëindigen door de onderstaande procedure te volgen::
Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen

In het geval dat u uw abonnement beëindigt binnen het hieronder aangegeven tijdsbestek, afhankelijk van het type abonnement, zullen wij het volledige betaalde bedrag terugbetalen in overeenstemming met onze geld-terug-garantie: Restitutiebeleid 45-daagse geld-terug-garantie.

Abonnement Type Geld-terug-garantieperiode
Abonnement van 6 maanden en meer Geld-terug-garantie in geval van beëindiging met 45 dagen
Abonnement voor 1 maand Geld-terug-garantie in geval van beëindiging met 14 dagen

In het geval dat u uw abonnement beëindigt op enig moment na het verstrijken van de betreffende geld-terug-garantieperiode, wordt u de resterende looptijd van het abonnement in rekening gebracht (bijv. als u een jaarabonnement koopt en u besluit om uw abonnement na 3 maanden te annuleren, wordt u het hele jaarabonnement in rekening gebracht en heeft u toegang tot de services tot het verlopen van het jaarabonnement, maar bij het verstrijken van het abonnement wordt dit abonnement niet verlengd).

Als de overeenkomst als geheel wordt beëindigd, heeft u geen toegang meer tot uw gebruikersaccount en is er geen geldige licentie voor het gebruik van CyberGhost VPN-apps en CyberGhost VPNclient-Software.

CyberGhost VPN kan de overeenkomst op elk moment beëindigen door naar eigen goeddunken een relevante kennisgeving te verstrekken.

CyberGhost VPN can also terminate extraordinary at any time the agreement in case of an atypical use.

Upon termination of this Agreement, all licenses granted herein will be terminated and you will no longer have access to Cyberghost VPN.

12. Het recht op verwijderen voor consumenten

The provisions of this Clause 12 shall only apply to Consumers who place an order from a member state of the European Union:

12.1. Het recht op verwijderen

12.1.1. Consumers shall have the right to revoke this contract within fourteen (14) days without stating a reason.

12.1.2. In the case of a contract for Services or a contract for the delivery of individually acquired or recurring digital content not installed on a physical data carrier, the revocation period shall be fourteen days from the date the contract was concluded.
In the case of a purchase contract for the delivery of goods (e.g. back-up CDs), the revocation period shall be fourteen days from the date on which the Consumer – or a third party designated by the Consumer who is not a freight carrier – takes possession of the goods.

12.1.3.According to applicable law, the right of revocation does not arise or exist

➢ with respect to contracts for the delivery of goods if they are not ready-made but were manufactured in accordance with an individual choice or determination of the Consumer or are clearly tailored to the personal needs of the Consumer, and

➢with respect to contracts for the delivery of audio and video recordings or computer software in a sealed package if the seal was broken after delivery.

12.2. Afzien van het recht op opzeggen.

DE BEPALINGEN VAN CLAUSULE 13 ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN DIE EEN CONTRACT AANGAN VOOR HET LEVEREN VAN DIGITALE INHOUD NIET GEÏNSTALLEERD OP EEN FYSIEKE GEGEVENSDRAGER.

DE CONSUMENT:

1) GAAT UITDRUKKELJK AKKOORD DAT DE UITVOERING VAN DIT CONTRACT BEGINT VOOR HET VERLOPEN VAN OPZEGGINGSTERMIJN, EN

2) IS ER ZICH VAN BEWUST DAT HIJ OF ZIJ ZIJN RECHT TOT OPZEGGING VERLIEST ALS DE UITVOERING VAN DIT CONTRACT BEGINT.

Any money-back-guarantee or other guarantee or warranty of similar content granted by cleverbridge as regulated in Clause 14 shall not be affected by this Clause.

12.3

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument CyberGhost VPN op de hoogte stellen (via cleverbridge (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Keulen, Duitsland, tel: +49 221 - 222 45 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, e-mail: cs@cleverbridge.com of Crossrider Sports via https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support.) door een duidelijke verklaring af te leggen van zijn beslissing om het contract te herroepen (bijv. per brief verzonden per gewone post, fax of e-mail). De consument kan voor deze instructies het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

To meet the revocation deadline, it is sufficient for the Consumer to send notice that he is exercising his right of revocation prior to the expiration of the revocation period.

12.4 Juridische consequenties van het recht op verwijderen

12.4.1 Indien de consument dit contract herroept, dienen Cleverbridge of Crossrider Sport al de door Cleverbridge en Crossrider Sport ontvangen betalingen onmiddellijk terugbetalen met inbegrip van leveringskosten en niet later dan veertien dagen te rekenen vanaf de datum waarop de aankondiging herroeping van het contract werd ontvangen door Cleverbridge of Crossrider Sport (met uitzondering van de extra kosten indien de consument heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste, dat wil zeggen de standaardmodus van levering aangeboden door Cleverbridge of Crossrider Sport). Voor de terugbetaling zullen Cleverbridge of Crossrider Sport dezelfde betalingswijze gebruiken die de consument heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de consument. In geen geval zal de consument voor de terugbetaling worden berekend.

12.4.2 In the case of a contract for Services, the following shall apply: If the Consumer requested that the Services commence during the revocation period, the Consumer shall pay cleverbridge/Crossrider Sports a reasonable amount, which corresponds to the percentage of Services provided by the time the Consumer informs cleverbridge/Crossrider Sports of the exercise of his right to revoke the contract, as compared to the total scope of the Services contemplated by the contract.

12.4.3 If there is a purchase contract for the delivery of goods, the following shall apply: cleverbridge/Crossrider Sports can refuse to make a refund until it has received the goods back or until the Consumer proves that he has sent the goods back, whichever is earlier. The Consumer shall promptly return or send the goods to cleverbridge/Crossrider Sports no later than fourteen days from the date on which the Consumer informed cleverbridge/Crossrider Sports of the revocation of the contract. The deadline is met if the Consumer sends the goods before the expiration of the fourteen-day period. The Consumer shall bear the direct costs of returning the goods.

The Consumer must pay for the diminished value of the goods if the diminished value is attributable to his treating the goods in an unnecessary manner to examine their quality, characteristics, and functionality.

13. Separate regulations for the Free-Rate

In order to use CyberGhost VPN Free no user account must be configured. However, you must install the CyberGhost VPN Apps and/or the CyberGhost VPN Client Software.

CyberGhost is entitled anytime to suspend or restrict the access to CyberGhost VPN Free.

You can terminate this agreement anytime. To this end, you must delete the CyberGhost VPN Apps and/ or the CyberGhost VPN Client-Software.

Ook CyberGhost kan op elk moment deze overeenkomst beëindigen.

14. Amandementen

CyberGhost herziet deze gebruiksovereenkomst periodiek en de bijgewerkte versie wordt altijd gepubliceerd op onze website. CyberGhost informeert u over de wijzigingen via een pop-upvenster wanneer u aanmeldt bij de service. Vervolgens kunt u de wijzigingen accepteren om CyberGhost VPN verder te blijven gebruiken.

15. Toepasselijke wet

The applicable law is English law and the UN Convention on contracts for the international sale of goods (CISG) is excluded. In case of disputes arising from the terms of this Agreement, the Parties hereby irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of London, UK.

Beschrijving van de dienstverlening en prijzen van CyberGhost VPN.

Door middel van CyberGhost VPN stelt CyberGhost S.R.L. 70-72 Dionisie Lupu St., District 1, 010458 Bucharest, Romania (hierna CyberGhost genoemd) de CyberGhost VPN-apps en CyberGhost VPN-clientsoftware beschikbaar. Hiermee kunt u het internetverkeer naar een computer (een zogenaamde VPN-server) in een andere regio sturen om uw IP-adres verborgen te houden. Uw gegevensverkeer wordt zo gecodeerd en kan niet worden bespioneerd.

To this end, CyberGhost provides the following services:

1.1 Virtual Private Network (VPN)

You can connect to CyberGhost Virtual Private Network (VPN) by using an end machine (PC, Smartphone, etc.) via the Internet. For this purpose, CyberGhost makes available the infrastructure, comprising Login-Servers with Load Balancing, VPN-Servers (NAT) and DNS-Servers. For various operating systems, CyberGhost makes available various Clients.

1.2 Serverpark

You can connect with the help of our Client Software, to our Apps or natively to one of our VPN servers. For this purpose, we make available servers in various countries.

Protocollen

De VPN-servers kunnen met de volgende protocollen werken::

  1. OpenVPN
  2. L2TP/IPSec
  3. PPTP

Aanbod

According to the available pay scale, you can access more or less VPN servers. The access is made according to the pay scale and machine either via national servers and/ or via VPN servers.

1.3 Machines

According to the available pay scale, you can use simultaneously up to 5 machines of your choice with your user account (Desktop-PCs, Laptops/Notebooks, Smartphones, Tablet-PCs or other machines able to connect to the Internet).

1.4 Bandbreedte

In most locations of the VPN servers, the available bandwidth is not restricted artificially and depends on the VPN server connection and your internet access. In certain location with limited interface, the VPN servers are restricted artificially in order to provide a fair and constant use. The corresponding servers are marked.

2. Toegang

Your access to the administration and use of CyberGhost VPN is made via the Internet.

In order to use CyberGhost VPN Free there is no need for a user account. However, you must install the CyberGhost VPN Apps and/or the CyberGhost VPN Client Software.

In order to use CyberGhost VPN Premium, a user account must be configured. This is completely anonymous, without the authentication of personal data.

3. Online steun

CyberGhost biedt u online hulp in de vorm van veelgestelde vragen, tips, instructies enzovoort in het Duits en Engels.

4. Prijzen en betaalschema

De prijzen zijn te zien op de website van de onderneming en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

5. Facturering

The invoicing and payment procedure for your Pay Scale is performed exclusively by resellers, in order to enable a separation of the payment data from the data of the VPN user account. All transactions performed via our internet website and our Clients are conducted by our business partners, namely either cleverbridge AG or Crossrider Sports Limited, using Stripe. Bitcoin payments are conducted by our business partner BItpay.

The following apply for Prepaid: The fees for your Premium-Pay Scale are invoiced upon acquisition of the Prepaid Activation Key. The validity period of the pay scale starts with the date on which you activate the Prepaid Activation Key and ends automatically.

The following apply for a subscription: The fees for your Premium-Pay Scale are invoiced starting with the date when you acquire a Premium-Pay Scale and thereafter will be calculated monthly or yearly, until your Premium-Pay Scale or your User Account is terminated.

In case that the Pay Scale is activated on a day, which does not exist in a certain month or year, cleverbridge AG or Crossrider Sports Limited on behalf of CyberGhost will debit your credit card or bank account on the last day of the following month or following year. For example, if your Pay Scale was set for use on January 31, February 28 is the following invoicing date.

[Coming soon: If you decide to make an Upgrade of your Premium-Pay Scale, the start date of your next invoicing period will be restored and the first month or the first year of the updated Pay Scale will be calculated pro rata. If, for example, the monthly payable Premium –Pay Scale starts on the 12th of March, the next payment is due on the 12th of April. On the 20th of April you make an Upgrade of your Pay Scale and you pay the new amount due for the superior Premium-Pay Scale, less the amount corresponding to the 8 day period according to the prior Premium-Pay Scale. The next payment will be then due on the 20th of May.]

CyberGhost can change the applicable fees and costs or may charge from time to time additional fees and costs. You will be informed in advance by e-mail on such changes. You are responsible to update your contact data and payment information.

Your Premium-Pay Scale will be valid until you terminate your Pay Scale or user account or until we deleted them. You must terminate your Premium-Pay Scale 30 days before the expiry of the monthly or yearly invoicing period in order to prevent the debiting of your credit card or bank account by cleverbridge AG or in case Crossrider Sports Limited is the Reseller by Stripe on behalf of CyberGhost with the next monthly or yearly fee.