Vilkår og betingelser

Generelle Foretningsvilkår for CyberGhost Produkters
Tjenstebeskrivelser og priser på CyberGhost Produkter

Generelle Foretningsvilkår for CyberGhost Produkter

VED Å FÅ TILGANG TIL , BRUKE, INSTALLERE ELLER LASTE NED CyberGhost PRODUKTER GODTAR DU SAMTIDIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT VILKÅRENE OG AT DU GODTAR AT DU ER BUNDET TIL DISSE OG AT DU VIL FUNGERE I HENHOLD TIL DISSE. VIDERE GODTAR DU ALT VEDRØRENDE LOVVERK OG REGULASJONER NÅR DET GJELDER BRUKEN AV CyberGhost PRODUKTER, OG SAMTIDIG AT DISSE VILKÅRENE UTGJØR EN BINDENDE OG HÅNDHEVENDE LOVLIG ELEKTRONISK KONTRAKT MELLOM DEG OG OSS. DERSOM DU IKKE ER ENIG I DETTE, BER VI DEG OM IKKE Å TA TILGANG TIL ,INSTALLERE,LASTE NED ELLER TA I BRUK NOEN AV PRODUKTENE TILHØRENDE CyberGhost SOM BESKRIVES NEDENFOR.

1. Avtale

Denne avtalen er satt opp imellom CyberGhost S.R.L., 68 Polona St., District 1, 010494 Bucharest, Romania (Bucharest Trade Register no. J40/1278/2011, VAT no. RO28003392) og du,som bruker av CyberGhost Produkter.

Du vil kun få tillatelse til å bruke CyberGhost produkter dersom du har lovlig kapasitet og i følge loven  er  i stand til å inngå en avtale med CyberGhost og at en slik avtale med deg ikke er i strid med det gjeldende lovverket.

2. Lisens

CyberGhost gir deg med dette en personlig , ikke eksklusiv , ikke overførbar , begrenset og tilbakekallbar lisens til å bruke CyberGhost Produktene ene og alene i henhold til vilkårene i denne brukeravtalen. CyberGhost forbeholder seg alle rettigheter , titler og interesser som ikke er kommet uttrykkelig til rette i denne avtalen , i størst mulig grad og i henhold til det gjeldende lovverket. Du kan ikke underlisensiere , tildele eller overføre lisensen som er gitt til deg , og hvilket som helst forsøk på noe av dette vil ugyldigjøre alle rettighetene som er gitt deg her i henhold til avtalen.

Du garanterer med dette at du heretter vil bruke CyberGhost Produktene og tjenestene ene og alene for private sikkerhetsgrunner og i henhold til alle gjeldende lokale , statlige ,nasjonale og internasjonale lover , regler og regulasjoner. Du må ikke godta , eller oppmuntre, noen tredjepart til å (i) forhindre andre fra å bruke CyberGhost Produkter (ii) bruke CyberGhost produktene til fordel for et urederlig , upassende eller ulovlig formål (f.eks  nett -aktivitet); eller (iii) forholde deg på en slik måte at denne avtalen ikke blir overholdt.

3. Data

CyberGhost verdsetter ditt privatliv høyt og streber for å beskytte det. Vi samler bare den høyst nødvendig mengde av informasjon for å kunne levere deg produktene våre. Målet til CyberGhost Produkter verne om privatlivet ditt , ikke datamaskinen din.  CyberGhost Produkter er ikke ment som et antivirus eller et antimalware verktøy, dersom ikke noe annet spesifiseres.

CyberGhost lagrer ingen data innenfor CyberGhost Produkter som tillater innblanding av dine personopplysninger. For alle prosedyrer som medører lagring av personlige data, som f.eks betalingsprosedyrer, samarbeider CyberGhost med tredjepartsleverandører, som tar seg av en separat lagring av data. For mer informasjon om dette , anbefaler vi at du tar en titt på vår personvernerklæring.

CyberGhost samler ikke inn og bruker ikke personlige data for å gjøre CyberGhost Products tilgjengelige, andre enn dine innloggings detaljer. Dersom du vil vite mer om hvordan CyberGhost samler inn og bruker data, anbefaler vi at du leser her Privacy Policy

4. Produkt  Modifikasjoner og Oppdateringer

Fra tid til annen kan CyberGhost, etter eget skjønn, modifisere CyberGhost Produkter, for eksempel ved å legge til , eller ta bort visse funskjoner av VPN servere eller ved å oppdatere programvaren.

CyberGhost kan, kun etter eget skjønn, gi begrenset teknisk støtte, oppgradering eller oppdatering av CyberGhost Produktene. For å kunne forsterke og videreutvikle CyberGhost produktene er det mulig at vi automatisk laster ned og innstallerer oppdateringer og oppgraderinger fra tid til annen. Du gir herved tillatelse til å motta slike oppdateringer og oppgraderinger som en del av brukervaren til CyberGhosts Produkter. Vi har ingen plikt til å formidle noen som helst form av støtteversjon til CyberGhost produktene. I tillegg, har vi ingen forpliktelse til å gi støtte eller vedlikehold for tjenestene nevnt i denne Avtalen.

5. Eksterne tjenesteleverandører

For å kunne gjøre tjenesten CyberGhost Produkter tilgjengelig , samarbeider CyberGhost Produkter med tredjepartsleverandører (som Digital Commerce Providers for betalingsoperasjoner eller Data Processing Centers for våre VPN servere). Dersom du vil finne ut mer om tredjepartsleverandørene som CyberGhost samarbeider med, kan du lese vår  Privacy Policy.

Vi gjør alt vi kan for å overvåke og velge våre partnere med omhu, slik at vi er sikre på at vi kan tilby deg de beste tjenestene. VI FRASKRIVER OSS ALL REPRESENTASJON OG GARANTIER SOM ANGÅR INNHOLD, VARER, PROGRAMVARER ELLER TJENESTER DU FÅR IFRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER. Vi er ikke ansvarlige for tilgjengelighet eller samsvar av innholdet levert av tredjepartsleverandører.

6. Data beskyttelse

CyberGhost samler ikke inn, eller gjør bruk av personlige data for å gjøre CyberGhost VPN tilgjengelig. Dersom du vil inne ut mer om hvordan CyberGhost samler inn og bruker data, vennligst les vår Personvernerklæring Privacy Policy.

7. Sikkerheten til din brukerkonto

Du er den eneste ansvarlige for sikkerheten av ditt passord og for hvordan du tar vare på dine brukeropplysninger. Det er lurt å endre passordet ditt med jevne mellomrom. Ikke avslør for andre brukerinformasjonen din. (Brukernavn og passord). Du er selv ansvarlig for aktiviteter som kan knyttes til kontoen din , såvel som for aktiviteter som kan knyttes til din brukerkonto som du uforsvarlig har overført til andre.

8. Retningslinjer for ansvarlig bruk

Man kan få tilgang til CyberGhost Produktene hvor man er i verden, og derfor forplikter du deg til å sikre at din bruk av CyberGhost Produktene er i samsvar med alle gjeldende lokale lovverk og regulasjoner. Du forplikter deg til å handle i samsvar med alle gjeldende lokale lover og regler, og å garantere at du ikke vil , og heller ikke vil tillate andre å bruke tjenestene på en måte , som vil være i strid med loven eller krenke andres rettigheter. Uten noen som helst begrensninger av det som er nevnt ovenfor, forplikter du deg og garanterer at du ikke vil ,og heller ikke vil tillate andre å  (i) reverser konstruere , demontere, dekompilere, oversette, rekonstruere, transformere, eller (ii) ekstrahere noen som helst deler av CyberGhost Produkter (inkludert og uten begrensninger til hvilke som helst relaterte malware signeringer og malware sporings rutiner), og heller ikke (iii) forandre, modifisere eller på annen måte endre CyberGhost producter (inkludert og uten begrensninger  hvilket som helst signerings og malwaresporings rutiner). (iv) publisere, etterselge, distribuere, kringkaste, overføre ,kommunisere, gi løfte om, leie bort, dele eller viderelisensiere CyberGhost Produkter; (v) bruke  CyberGhost produkter med det formål å skaffe eller å skape et produkt eller en tjeneste som konkurerer med CyberGhost produkter ; (vi) bruke, eller prøve å bruke, CyberGhost Produkter for å laste opp , lagre eller overføre noen som helst data , informasjon eller materiell som: krenker tredjeparters åndsverk ,eiendom eller andre rettigheter, som inneholder hvilket som helst ulovlig, skadelig, truende, mishandlende,ærekrenkende, eller på annet vis forkastelig materiell av noe slag, eller som på hvilken som helst måte kan skade , deaktivere eller svekke CyberGhost Produkters virksomhet; (viii) skaffe tilgang til , eller prøve å skaffe ulovlig tilgang til CyberGhost Produkter eller nettverk som er knyttet til det , eller til inhold som lagres gjennom dette , eller på hvilken som helst måte , inkludert hacking , forfalskning eller forsøk på å omgå eller rive ned brannmurer eller andre teknologiske- , sikkerhets- eller beskyttelsestiltak.

Vi forbeholder oss rettighetene til å treffe passende tiltak , dersom CyberGhost Produkter blir brukt på en måte som er i strid med disse retningslinjene og det gjeldende loverk, noe som også inkluderer samarbeid med offentlige eller private instanser, i henhold til loven.

I tillegg , forbeholder CyberGhost seg rettighetene, dersom det finnes brudd på denne avtalen,  til å bl.a , begrense eller utelukke, totalt eller delvis, tilgangen til CyberGhost Produkter uten mulighet til å kreve refusjon for tjenester som allerede er betalt for, såvel som å gå til juridiske tiltak.

Rettighetsholdere som er av den mening at , ved enkelte deler av innholdet som lastes ned via CyberGhost Produkter, deres juridiske interesser, deriblant opphavsretten krenkes, kan ta kontakt med vår Opphavsrett representant (copyright@cyberghost.ro) slik at vi kan forhindre en videre tilgang til et slikt innhold.

9. Forbehold

CyberGhost gir ingen garanti på tjenestene eller på programvaren. CyberGhost kan ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå som følge av avsløring av brukers identitet eller IP adresse eller for sammenbrudd og havari av individuelle VPN servere. Videre, gir Cyber Ghost ingen garanti for tilgangen til enkelte servere innenfor CyberGhost nettverket eller for ytelsen til disse.

DERSOM IKKE  ANNET ER SPESIFISERT HER, LEVERES CyberGhost Produkter “ AS IS”,  OG CYBERGHOST GIR DERFOR INGEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER ,  OG VIL I STØRST MULIG UTSTREKNING, OG SÅ LANGT SOM LOVEN TILLATER DET , FRASKRIVE SEG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER SOM ER ANTYDET I  LOVER , VEDTEKTER , RETTSVITENSKAP ELLER ANDRE LOVTEORIER , DETTE INKLUDERER , MEN UTEN Å BEGRENSE , UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM IKKE-KRENKELSER AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER , SALGBARHET, PASSENDE KVALITET ELLER EGNETHET FOR HVILKET SOM HELST FORMÅL . CYBERGHOST KAN IKKE GARANTERE , AT BRUKEN AV  CYBERGHOST PRODUKTER VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI , AT DEN VIL FUNGERE PÅ HVILKEN SOM HELST ENHET ELLER MED EN HVILKEN SOM HELST KONFIGURERING AV MASKIN- OG/ELLER PROGRAMVARE, ELLER AT DEN VIL GI FULLSTENDIG BESKYTTELSE FOR DET INTEGRITERTE UTVALGET AV DATA, INFORMASJON ELLER INNHOLD, SOM ER BLITT LAGRET ELLER OVERFØRT VIA INTERNETT.

10. Skadeserstatning

Du godtar å holde CyberGhost og deres underleverandører,samt datterselskaper, kontoransvarlige, forhandlere, merkevare-samarbeidere og andre partnere eller ansatte, fri fra ethvert påstått  krav,inkludert rimelige advokathonorar, satt ut av hvilken som helst tredjepart, som forløper av, eller er  grunnet, din tilgang til, eller bruk av CyberGhost Produkter. Brukeren er selv ansvarlig for sine egne handlinger, ved bruk av CyberGhost Produkter.

11. Abonnement

Du kan få tilgang til CyberGhosts Produkter ved å velge et abonnement og ved å registrere deg. En fullstendig liste med  diverse abonnement og priser er tilgjengelig på siden vår. CyberGhost forbeholder seg retten til å endre abonnements priser eller innføre nye priser på hvilket som helst tidspunkt, så sant et et tydelig forhåndsvarsel blir lagt ut på siden eller sendt deg med mail. Endringer i prisningene vil ikke ha effekt på ditt nåværende abonnement og vil kun gjelde ved fornyelse av abonnementet. Abonnementskjøp eller refusjoner håndteres av tredjeparts betalingsselskaper.

Abonnement fornyes automatisk når faktureringsperioden går ut, såfremt dette støttes av kredittkortet som du bruker. Fornyelsesperioden fastsettes i abonnementet på det tidspunkt det inngåes. Abonnementsfornyelsen vil automatisk belastes på samme måte som den sist valgte betalingsmetoden.  Dersom du ikke vil fortsette med en automatisk abonnementsfornyelse , kan du velge bort dette på din konto hos oss eller ved å sende en mail til  support@cyberghost.ro or support@cyberghost.com

12. Kanselleringer og refusjoner

Du kan kansellere ditt abonnement når som helst ved å følge prosedyren som beskrives nedenfor:

Hvordan kansellere mitt abonnement

I tilfelle du vil kansellere ditt abonnement innenfor tidsrammene som står beskrevet nedenfor, avhengig av abonnementstypen, vil vi refundere hele beløpet some er betalt, i henhold til vår tilbakebetalings - garanti: Palautuskäytäntö 45 päivän rahat takaisin -takuu

Abonnements Type Tilbakebetalings - garanti tidsperiode
6 mnd.Abonnements periode eller lengre Tilbakebetalings - garanti ved kansellering innen 45 dager
1 mnd. Abonnements Periode Tilbakebetalings - garanti ved kansellering innen 14 dager

Dersom du vil kansellere ditt abonnemet hvilket som helst tidspunkt etter endt Tilbakebetalings– garanti periode , vil du bli belastet med restbeløpet av den vedvarende perioden. (f.eks. hvis du abonnerer på et års-abonnement og bestemmer deg for å kansellere dette etter en abonnementet etter 3 måneder, vil du belastes med hele summen på årsabonnementet, men når dette går ut vil abonnementet ikke lenger fornyes automatisk. Du vil kunne ha tilgang til alle tjenestene helt til ditt årlige abonnement utløper.

Dersom hele avtalen kanselleres, vil du ikke ha adgang til din brukerkonto og det vil ikke være noen gyldig lisens for bruk av CyberGhost Produkts Apper eller CyberGhost Products bruker - programvare.

Ved oppsigelse av denne Avtalen, vil alle lisenser du har tilgang til gjennom denne avsluttes, og du vil ikke lenger ha tilgang til CyberGhost produkter.

12. Forbrukers Angrerett

Bestemmelsene i denne paragraf 12 , skal kun gjelde for  forbrukere som legger inn en bestilling, fra et medlemsland i den Europeiske Unionen.

12.1. Angrerett

12.1.1. Forbrukeren har rett til å si opp denne kontrakten innen fjorten (14) dager uten å gi noen forklaring på dette.

12.1.2. Når det gjelder en kontrakt for tjenester eller en kontrakt for individuelt anskaffet eller tilbakevendende digitalt innhold som ikke er installert på en fysisk databærer, så er angreperioden fjorten dager fra den datoen som kontrakten ble inngått. I tilfeller av inngått kontrakt for kjøp av varer (f.eks back-up CDer), er angreperioden fjorten dager fra den datoen Forbrukeren – eller en tredjepart utpekt av Forbrukeren, men som ikke er speditør, mottar varene.

12.1.3. I henhold til gjeldende lover, inntrer eller eksisterer ikke angreloven

➢ Når det gjelder kontrakter for levering av varer dersom disse ikke er ferdigprodusert men produsert etter individuelt ønske og behov fra Forbrukeren,og  

➢ Når det gjelder kontrakter for levering av audio- og videoinnspillinger eller programvare som kommer i  forseglet pakning dersom denne er åpnet etter levering.

12.2. Fraskrivelse  av  angreretten

BESTEMMELSEN I DENNE PARAGRAF 13 GJELDER BARE FORBRUKERE SOM INNGÅR EN KONTRAKT OM LEVERING AV DIGITALT INNHOLD SOM IKKE ER INSTALLERT PÅ EN FYSISK DATABÆRER.

FORBRUKEREN:

1) UTRYKKER ENIGHET I AT UTFØRELSEN AV DENNE KONTRAKTEN BEGYNNER FØR TIDSPERIODEN FOR ANGRERETTEN UTLØPER, OG

2) ER KLAR OVER AT HAN MISTER ANGRERETTEN I DET ØYEBLIKKET UTFØRELSEN AV DENNE KONTRAKTEN BEGYNNER.

Enhver Pengene tilbake-garanti eller hvilken som helst andre garantier av lignende innhold gitt av cleverbrigdes og regulert I paragraf 14 , vil ikke bli berørt av denne paragrafen.

12.3

For å kunne ta i bruk angreretten , må forbrukeren informere CyberGhost VPN (gjennom cleverbridge (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Germany, tel: +49 221 - 222

45 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, email: cs@cleverbridge.com eller Crossrider Sports via https://www.cyberghostvpn.com/nb/support) ved å lage en tydelig deklarasjon av sin avgjørelse å tilbakekalle kontrakten.(f.eks. ved et brev sendt som vanlig post, fax eller email.) Forbrukeren kan bruke formen for tilbakekallelse og følge instruksjonene som finnes der, men dette er ikke et krav.

For å møte kravene om tidsfristen på tilbakekalling, er det nok at Forbrukeren sender en melding om at han ønsker å bruke sin rett til tilbakekalling , før denne tidsperioden utløper.

12.4 Juridiske Følger av Tilbakekallelse

12.4.1 Dersom Forbrukeren tilbakekaller denne kontrakten, må  cleverbridge eller  Crossrider Sports raskt refundere all innbetaling som  cleverbridge eller Crossrider Sports har mottatt fra Forbrukeren, inkludert leveringskostnader, ikke senere enn fjorten dager fra den dato varselet om tilbakekall ble mottatt av cleverbridge eller Crossrider Sports, (med det unntak av tilleggskostnader som kan ha oppstått fordi Forbrukeren har valgt en annen leveringsmetode enn den mest kostnadseffektive, dvs. Standardleveringsmetoden som  cleverbridge eller Crossrider Sports tilbyr). For denne refusjonen skal cleverbridge or Crossrider Sports bruke den samme betalingsmåten som ble brukt av Forbrukeren under den originale transaksjonen, hvis man ikke er blitt enig  med Forbrukeren om noe annet. Ikke under noen omstendigheter,skal Forbrukeren belastes med avgifter for refunderingen.

12.4.2 Når det gjelder kontrakter for tjenester, skal følgende gjelde: Dersom Forbrukeren ba om at tjenestene skulle aktiveres innenfor tidsrommet for angrefristen, skal Forbrukeren betale cleverbridge/Crossrider Sports et rimelig beløp som svarer til tjenesteprosenten som Forbrukeren hadde adgang til i perioden, inntil han informerer cleverbridge/Crossrider Sports om at han vil gjøre bruk av retten til tilbakekallelse av kontrakten,  sammenlignet med det totale omfanget av tjenestene som omfattes av kontrakten.

12.4.3 Dersom det foreligger en kontrakt for kjøp av varer , skal følgende gjelde: cleverbridge/Crossrider Sports kan nekte å gjøre en refusjon intil varene er tilbakelevert eller intil Forbrukeren kan bevise at han har sendt varene tilbake, hvilket av disse vil være først.  Forbrukeren skal straks returnere eller sende varene til cleverbridge/Crossrider Sports ikke senere enn fjorten dager fra den dato Forbrukeren informerte cleverbridge/Crossrider Sports om tilbakekallelsen av kontrakten. Tidsfristen er innfridd dersom Forbrukeren sender varene før fjortendagers perioden er over. Forbrukeren belastes med de direkte returkostnadene.

Forbrukeren betaler for den reduserte verdi av varene dersom hans bruk av disse har ført til  at verdien av disse har sunket, som en direkte følge av unødvendig eksaminasjon av varenes kvalitet, karakteristikk og funksjonalitet.

13. Oppdateringer

CyberGhost oppdaterer denne bruker avtalen fra tid til annen,og den oppdaterte versjonen vil alltid være publisert på våre sider. Du må forstå og godta at det er vår plikt å oppdatere disse vilkårene fra tid til anden, for å kunne informere om gjeldende regler og plikter.  Opplysninger om materielle endringer angående disse vilkårene, vil være tilgjengelige ved en oppdatering av siden eller på andre fremtredende måter. Ditt bruk av innholdet eller tjenester som følge av oppdateringer av disse vilkårene, tilsier at du gir din godkjennelse til disse oppdateringene.

14. Gjeldende lovverk

Det gjeldende lovverk er Den Engelske Lov og Rett , og  FN Konvensjonen som omhandler kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG) er eksludert. Dersom det skulle oppstå juridiske tvister angående vilkårene i denne avtalen, er partene ugjenkallelig underlagt jurisdiskjonen i London, Storbritannia.