Käyttöehdot

CyberGhost-tuotteiden yleiset liiketoimintaehdot
Palvelujen kuvaus ja CyberGhost-tuotteiden hinnat

CyberGhost-tuotteiden yleiset liiketoimintaehdot

AVAAMALLA, KÄYTTÄMÄLLÄ, ASENTAMALLA TAI LATAAMALLA CyberGhost-TUOTTEITA VAHVISTAT, ETTÄ OLET LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT EHDOT JA SITOUDUT TÄYSIN NOUDATTAMAAN NIITÄ. SUOSTUT LISÄKSI NOUDATTAMAAN KAIKKIA SOVELLETTAVIA LAKEJA JA MÄÄRÄYKSIÄ, JOTKA KOSKEVAT CyberGhost-TUOTTEIDEN KÄYTTÖÄ JA HYVÄKSYT, ETTÄ NÄMÄ EHDOT MUODOSTAVAT SITOVAN JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISEN LAILLISEN SÄHKÖISEN SOPIMUKSEN SINUN JA MEIDÄN VÄLILLÄ. JOS ET HYVÄKSY, ÄLÄ AVAA, ASENNA, LATAA TAI KÄYTÄ ALLA MÄÄRITELTYJÄ CyberGhost-TUOTTEITA.

1.  Sopimus

Tämä sopimus on tehty CyberGhost S.R.L.:n, 68 Polona St., District 1, 010494 Bukarest, Romania (Bukarestin kaupparekisterinumero J40/1278/2011, ALV-nuμero RO28003392) ja sinun, CyberGhost-tuotteiden käyttäjän, välillä.

Sinulla on oikeus käyttää CyberGhost-tuotteita vain, jos olet oikeustoimikelpoinen ja laillisesti valtuutettu tekemään sopimus CyberGhostin kanssa, eikä tämä ole sinulta kiellettyä sovellettavien lakien mukaan.

2. Lisenssi

CyberGhost myöntää täten sinulle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun ja peruutettavan lisenssin käyttää CyberGhost-tuotteita yksinomaan tämän käyttösopimuksen ehtojen mukaisesti. CyberGhost pidättää itsellään kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut, joita tässä lisenssissä ei nimenomaisesti myönnetä, sovellettavien lakien mukaan mahdollisimman laajasti. Et saa alilisensoida, luovuttaa tai siirtää sinulle tässä myönnettyä lisenssiä, ja kaikki yritykset alilisensoida, luovuttaa tai siirtää mitä tahansa osaa tämän sopimuksen mukaisista oikeuksistasi ovat mitättömiä.

Täten vakuutat ja takaat, että käytät CyberGhost-tuotteita tai palvelua yksinomaan tietosuoja- ja turvallisuustarpeisiin ja kaikkien sovellettavien paikallisten, osavaltioiden, kansallisten ja kansainvälisten lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Et hyväksy, etkä valtuuta tai rohkaise kolmatta osapuolta: (i) estämään muita käyttämästä CyberGhost-tuotteita; (ii) käyttämään CyberGhost-tuotteita mihinkään vilpilliseen tai sopimattomaan tai laittomaan tarkoitukseen (esim. haitalliseen kybertoimintaan); tai (iii) toimimaan millään tavalla, joka rikkoo tätä sopimusta.

3. Data

CyberGhost arvostaa yksityisyyttäsi ja pyrkii varjelemaan sitä. Keräämme vain vähimmäistiedot tuotteidemme tarjoamiseksi. CyberGhost-tuotteiden tavoitteena on suojata yksityisyyttäsi, mutta ei tietokonettasi. CyberGhost-tuotteita ei ole tarkoitettu virusten tai haittaohjelmien torjuntatyökaluksi, ellei sitä erikseen mainita.

CyberGhost CyberGhost ei tallenna CyberGhost-tuotteisiin tietoja, jotka sallivat henkilötietoihisi puuttumisen. Kaikissa toiminnoissa, jotka edellyttävät henkilötietojen tallentamista, kuten esimerkiksi maksutoiminnot, CyberGhost tekee yhteistyötä kolmansien osapuolien palveluntarjoajien kanssa, jotka huolehtivat tietojen erillisestä tallentamisesta. Lisätietoja varten suosittelemme tutustumaan tietosuojakäytäntöömme.

CyberGhost ei kerää eikä käytä muita henkilökohtaisia tietoja kuin kirjautumistietosi. Jos haluat lisätietoja tavasta, jolla CyberGhost kerää ja käyttää tietoja, lue tietosuojakäytäntömme.

4. Muutokset tuotteisiin ja päivitykset

Ajoittain CyberGhost voi oman harkintansa mukaan muokata CyberGhost-tuotteita, esimerkiksi lisäämällä tai poistamalla tiettyjä VPN-palvelimien toimintoja tai päivittämällä ohjelmiston.

CyberGhost voi oman harkintansa mukaan tarjota rajoitettua teknistä tukea ja päivityksiä CyberGhost-tuotteille. Parantaaksemme ja kehittääksemme CyberGhost-tuotteita voimme automaattisesti ladata ja asentaa päivityksiä ajoittain. Suostut täten vastaanottamaan tällaisia päivityksiä osana CyberGhost-tuotteiden käyttöä. Meillä ei ole velvollisuutta tarjota sinulle CyberGhost-tuotteiden tukiversioita. Meillä ei myöskään ole velvollisuutta tarjota tukea tai ylläpitoa tämän sopimuksen mukaisille palveluille.

5. Ulkoiset palveluntarjoajat

CyberGhost tekee yhteistyötä kolmansien osapuolien palveluntarjoajien kanssa (kuten digitaalisen kaupan palveluntarjoajien kanssa maksutoimintoja varten tai tietojenkäsittelykeskuksien kanssa VPN-palvelujamme varten) CyberGhost-tuotteiden tarjoamiseksi. Jos haluat tietää lisää kolmansien osapuolien tarjoajista, joiden kanssa CyberGhost tekee yhteistyötä, lue tietosuojakäytäntömme.

Teemme parhaamme valitessamme ja valvoaksemme kumppaneitamme ja turvataksemme sinulle tarjotut palvelut. IRTISANOUDUMME KAIKISTA VAKUUTUKSISTA JA TAKUISTA KOSKIEN KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAAMAASI SISÄLTÖÄ, TUOTTEITA, OHJELMISTOJA TAI PALVELUJA. Emme ole vastuussa kolmansien osapuolien tarjoaman sisällön saatavuudesta tai vaatimustenmukaisuudesta.

6. Tietosuoja

CyberGhost ei kerää eikä käytä henkilökohtaisia tietoja tarjotakseen CyberGhostin VPN:n saataville. Jos haluat saada lisätietoja tavasta, jolla CyberGhost kerää ja käyttää tietoja, lue tietosuojakäytäntömme.

7. Käyttäjätilisi turvallisuus

Ainoastaan sinä itse olet vastuussa salasanasi säilyttämisestä ja käyttäjätietojesi käsittelystä. Ole hyvä ja vaihda salasanasi säännöllisesti. Älä paljasta käyttäjätietojasi (käyttäjätunnusta ja salasanaa) kolmansille osapuolille. Ainoastaan sinä itse olet vastuussa käyttäjätiliisi liittyvistä toiminnoista sekä niistä käyttäjätiliisi liittyvistä toiminnoista, jotka olet perusteettomasti siirtänyt kolmansille osapuolille.

8. Hyväksytyn käytön käytännöt

Koska CyberGhost-tuotteisiin on pääsy kaikkialta maailmasta, sitoudut varmistamaan, että käytät CyberGhost-tuotteita kaikkien sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä ja takaat, että et käytä etkä anna minkään kolmannen osapuolen käyttää palvelua millään tavalla, joka voi rikkoa sovellettavaa lakia tai loukata kolmannen osapuolen oikeuksia. Rajoittamatta edellä mainitun yleistä soveltamista, sitoudut ja takaat, että et aio itse etkä anna kolmannen osapuolen (i) takaisinmallintaa, purkaa osiin, takaisinkääntää, kääntää, rekonstruoida, muuntaa tai (ii) poistaa mitä tahansa osaa CyberGhost-tuotteista (mukaan lukien rajoituksetta kaikki niihin liittyvät haittaohjelmien paikkamerkinnät ja haittaohjelmien havaitsemisrutiinit),(iv) julkaista, jälleenmyydä, jakaa, lähettää, tiedottaa niistä, siirtää, pantata, vuokrata, jakaa tai alilisensoida CyberGhost-tuotteita, (v) käyttää CyberGhost-tuotteita sellaisen tuotteen tai palvelun tarjoamiseen tai kehittämiseen, joka kilpailee CyberGhost-tuotteiden kanssa, (vi) käyttää tai yrittää käyttää CyberGhost-tuotteita sellaisen datan, tietojen tai materiaalien lataamiseen, tallentamiseen tai siirtämiseen, jotka: loukkaavat kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia; sisältää kaikenlaista laitonta, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, herjaavaa tai muuten sopimatonta materiaalia; tai muuten millään tavalla vahingoittaa, poistaa käytöstä tai heikentää CyberGhost-tuotteiden toimintaa, (viii) hankkia tai yrittää saada luvaton pääsy CyberGhost-tuotteisiin tai niihin yhdistettyihin verkkoihin tai niiden kautta tallennettuun tai toimitettuun sisältöön millä tahansa keinolla, mukaan lukien hakkeroimalla, huijaamalla tai yrittämällä ohittaa tai kaataa palomuureja tai muita teknisiä sekä muita suojauksia tai turvatoimenpiteitä.

Pidätämme oikeuden ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien yhteistyö julkisten tai yksityisten viranomaisten kanssa lain mukaisesti, kun CyberGhost-tuotteita käytetään näiden ehtojen ja sovellettavien lakien vastaisesti.

Tämän lisäksi CyberGhost varaa oikeuden tämän sopimuksen rikkomisen yhteydessä muun muassa CyberGhost-tuotteisiin pääsyn rajoittamiseen tai keskeyttämiseen, kokonaan tai osittain, ilman hyvitystä jo maksetuista palveluista, sekä oikeustoimien aloittamiseen.

Oikeudenhaltijat, jotka tekevät johtopäätöksen, että CyberGhost-tuotteiden kautta ladatun sisällön avulla heidän laillisia etujansa, esim. immateriaalioikeuksia, on rikottu, voivat ottaa yhteyttä tekijänoikeusedustajiimme, jotta voimme estää tällaisen sisällön jatkokäytön.

9. Vastuuvapauslauseke

CyberGhost ei anna takuuta palvelulle tai ohjelmistolle. CyberGhost ei ole vastuussa vahingoista, joita saattaa ilmetä käyttäjän identiteetin tai IP-osoitteen paljastumisen tai yksittäisten VPN-palvelimien rikkoutumisen seurauksena. CyberGhost ei myöskään takaa tiettyjen palvelimien saatavuutta CyberGhost-verkossa eikä niiden toimivuutta.

 ELLEI TÄSSÄ ERIKSEEN TOISIN MAINITA, CYBERGHOST-TUOTTEET TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" EIKÄ CYBERGHOST ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA TAI EHTOJA, JA KAIKISSA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA IRTISANOUTUU KAIKISTA ASETUSTEN, YLEISEN LAIN TAI OIKEUSKÄYTÄNNÖN TAI OIKEUDELLISTEN TEORIOIDEN EDELLYTTÄMISTÄ EHDOISTA JA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, HILJAISET TAKUUT TAI EHDOT KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVASTA LAADUSTA TAI SOPIVUUDESTA MIHIN TAHANSA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. CYBERGHOST EI TAKAA, ETTÄ CYBERGHOST-TUOTTEIDEN TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ, TAI ETTÄ NE TOIMIVAT KUNNOLLA MILLÄ TAHANSA LAITTEELLA TAI TIETYLLÄ LAITTEISTO- JA/TAI OHJELMISTOKOKOONPANOLLA TAI ETTÄ NE TARJOAVAT TÄYDELLISET TAKEET INTERNETIN KAUTTA TALLENNETUN TAI SIIRRETYN DATAN, TIETOJEN TAI SISÄLLÖN LUOTETTAVUUDESTA.

10. Korvausvelvollisuus

Suostut korvauksiin ja vapauttamaan CyberGhostin ja sen osakkuus- ja tytäryhtiöt, virkailijat, edustajat, yhteisellä tuotemerkillä palveluja tarjoavat tai muut kumppanit ja työntekijät kaikista väitetyistä vaateista tai vaatimuksista, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka kolmannet osapuolet esittävät johtuen pääsystäsi CyberGhost-tuotteisiin tai niiden käytöstä. Käyttäjä on yksin vastuussa toimistaan CyberGhost-tuotteita käyttäessään.

11. Tilausmaksut

CyberGhost CyberGhost-tuotteet ovat käytettävissäsi, kun olet valinnut tilauksesi ja rekisteröitynyt. Täydellinen luettelo tilaussuunnitelmista ja hinnoittelusta on saatavilla sivustolla. CyberGhost pidättää oikeuden muuttaa tilausmaksuja tai ottaa käyttöön uusia maksuja milloin tahansa kohtuullisella ennakkoilmoituksella, joka on lähetetty sivustolle tai lähetetty sähköpostitse. Hinnoittelun muutokset eivät vaikuta nykyiseen tilaukseesi, ja ne tulevat voimaan tilauksen uusimisen yhteydessä. Tilausten ostot ja hyvitykset hoidetaan useiden kolmannen osapuolen maksuyhtiöiden kautta.

Tilausvaihtoehdot uusiutuvat oletusarvoisesti automaattisesti laskutuskauden päätyttyä, edellyttäen, että luottokorttisi mahdollistaa sen. Uudistamisaika ilmoitetaan tilausehdoissasi ostohetkellä. Tilausmaksu veloitetaan automaattisesti viimeksi valitsemasi maksutavan mukaan. Jos haluat keskeyttää automaattisen uusimisen, voit keskeyttää uusimisen manuaalisesti tililläsi tai sähköpostitse osoitteessa support@cyberghost.ro tai support@cyberghost.com.

12. PERUUTUS JA HYVITYKSET

Voit lopettaa tilauksesi milloin tahansa noudattamalla alla olevaa prosessia:

Kuinka voin peruuttaa tilaukseni

Jos sanot tilauksesi irti alla määritetyn ajan kuluessa tilauksesi tyypistä riippuen, hyvitämme koko maksetun summan Rahat takaisin -takuumme mukaisesti: Hyvityskäytäntö 45 päivän Rahat takaisin -takuu

Tilaustyyppi Rahat takaisin -takuuaika
Tilausjakso 6 kk tai kauemmin Rahat takaisin -takuu irtisanomisen yhteydessä 45 päivää
Tilausjakso 1 kk Rahat takaisin -takuu irtisanomisen yhteydessä 14 päivää

Jos peruutat tilauksesi milloin tahansa vastaavan Rahat takaisin -takuukauden päätyttyä, sinulta veloitetaan tilauksen jäljellä oleva aika (esim. jos ostat vuositilauksen ja päätät peruuttaa tilauksesi 3 kuukauden kuluttua, sinulta veloitetaan koko vuositilaus, mutta tilauksen päätyttyä sitä ei uusita. Sinulla on pääsy palveluihin ja voit nauttia niistä vuositilauksesi päättymiseen asti).

Jos sopimus sanotaan irti kokonaisuudessaan, et voi käyttää käyttäjätiliäsi, eikä sinulla ole voimassa olevaa lisenssiä CyberGhost -sovellusten ja CyberGhost -asiakasohjelmistojen käyttöön.

Kun tämä sopimus irtisanotaan, kaikki tässä myönnetyt lisenssit irtisanotaan, eikä sinulla ole enää pääsyä CyberGhost-tuotteisiin.

12. Kuluttajien peruutusoikeus

Tämän kohdan 12 määräykset koskevat ainoastaan kuluttajia, jotka tekevät tilauksen Euroopan unionin jäsenvaltiosta:

12.1. Peruuttaminen

12.1.1. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

12.1.2. Palvelusopimuksen tai sellaisen yksittäisesti hankitun tai toistuvan digitaalisen sisällön toimitussopimuksen, jota ei ole asennettu fyysiselle tietovälineelle, peruuttamisaika on neljätoista päivää sopimuksen tekopäivästä. Tavaroiden (esim. varmuuskopio-CD -levyjen) toimittamista koskevan ostosopimuksen peruuttamisaika on neljätoista päivää siitä päivästä, jona kuluttaja – tai kuluttajan nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja – saa tavaran haltuunsa.

12.1.3. Sovellettavan lain mukaan peruuttamisoikeutta ei synny tai ole olemassa

➢ tavaroiden toimitussopimusten kohdalla, jos tavarat eivät ole valmiita, vaan ne on valmistettu kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen mukaisesti tai ne on selvästi räätälöity kuluttajan tarpeisiin, ja

➢ääni- ja videotallenteiden tai tietokoneohjelmistojen toimitussopimusten kohdalla, jos tuotteet ovat sinetöidyissä pakkauksissa, ja sinetti on rikottu toimituksen jälkeen.

12.2. Peruuttamisoikeudesta luopuminen

TÄMÄN KOHDAN 13 MÄÄRÄYKSIÄ SOVELLETAAN VAIN KULUTTAJIIN, JOTKA TEKEVÄT SOPIMUKSEN SELLAISEN DIGITAALISEN SISÄLLÖN TOIMITTAMISESTA, JOTA EI OLE ASENNETTU FYYSISELLE TIETOVÄLINEELLE.

KULUTTAJA:

1) SUOSTUU NIMENOMAISESTI SIIHEN, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO ALOITETAAN ENNEN PERUUTTAMISAJAN PÄÄTTYMISTÄ, JA

2) ON TIETOINEN SIITÄ, ETTÄ HÄN MENETTÄÄ PERUUTTAMISOIKEUTENSA, KUN TÄMÄN SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO ALKAA.

Tämä ehto ei vaikuta cleverbridgen myöntämään rahanpalautustakuuseen tai muuhun samansisältöiseen takuuseen tai takuuseen, jota säännellään lausekkeessa 14, tämä ehto ei vaikuta.

12.3

Käyttääkseen peruuttamisoikeuttaan, kuluttajan on ilmoitettava asiasta CyberGhost VPN:lle cleverbridgen kautta (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Germany, tel: +49 221 - 22245 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, email: cs@cleverbridge.com tai  Crossrider Sportsin kautta osoitteessa https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support. ilmoittamalla selkeästi päätöksestään peruuttaa sopimus (esim. kirjeellä postin kautta, faksilla tai sähköpostilla). Kuluttaja voi käyttää tämän peruuttamisohjeen lopusta löytyvää mallilomaketta, mutta se ei ole pakollista.

Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että kuluttaja lähettää peruuttamisoikeuden käyttämisestä ilmoituksen ennen peruuttamisajan umpeutumista.

12.4 Peruuttamisen oikeudelliset seuraukset

12.4.1 Jos kuluttaja peruuttaa tämän sopimuksen, cleverbridgen tai Crossrider Sportsin on viipymättä palautettava kaikki kuluttajalta saadut cleverbridge- tai Crossrider Sports -maksut, mukaan lukien toimituskulut, viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, kun cleverbridge tai Crossrider Sports vastaanotti peruuttamisilmoituksen (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että kuluttaja valitsi eri toimitustavan kuin kustannustehokkain vaihtoehto eli cleverbridgen tai Crossrider Sportsin tarjoama vakiotoimitustapa). Tätä hyvityksen maksamiseksi cleverbridge tai Crossrider Sports käyttää samaa maksutapaa, jota kuluttaja käytti alkuperäisessä ostotapahtumassa, ellei kuluttajan kanssa ole nimenomaisesti toisin sovittu. Kuluttajalta ei missään tapauksessa peritä maksua palautuksesta.

12.4.2 Palvelusopimuksessa sovelletaan seuraavaa: Jos kuluttaja on pyytänyt palvelujen alkamista peruutusajan kuluessa, kuluttaja maksaa cleverbridge/Crossrider Sportsille kohtuullisen summan, joka vastaa siihen mennessä tarjottujen palvelujen prosenttiosuutta, kun kuluttaja tekee ilmoituksen cleverbridge/Crossrider Sportsille, että hän käyttää oikeuttaan peruuttaa sopimus, verrattuna sopimuksessa tarkoitettujen palvelujen kokonaismäärään.

12.4.3 Jos tavaran toimittamisesta on tehty ostosopimus, sovelletaan seuraavaa: cleverbridge/Crossrider Sports voi kieltäytyä hyvittämästä tuotetta, kunnes se on vastaanottanut tavarat takaisin tai kunnes kuluttaja osoittaa lähettäneensä tavarat takaisin, riippuen kumpi tapahtuma on aikaisempi. Kuluttajan on viipymättä palautettava tai lähetettävä tavarat cleverbridge/Crossrider Sportsille viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja ilmoitti cleverbridge/Crossrider Sportsille sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa noudatetaan, jos kuluttaja lähettää tavarat ennen neljäntoista päivän määräajan umpeutumista. Kuluttaja vastaa tuotteen palautuksesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Kuluttajan on korvattava tuotteen arvon aleneminen, jos arvon aleneminen johtuu siitä, että hän on käsitellyt tuotetta tarpeettomasti tutkiakseen tuotteen laatua, ominaisuuksia ja toimivuutta.

13. Muutokset

CyberGhost tarkistaa tämän käyttösopimuksen aika ajoin ja päivitetty versio julkaistaan aina verkkosivuillamme. Ymmärrät ja hyväksyt, että velvollisuutesi on tarkistaa nämä ehdot ajoittain pysyäksesi ajan tasalla voimassa olevista säännöistä ja velvoitteista. Ilmoitus ehtojen olennaisista muutoksista toimitetaan päivittämällä sivusto tai muulla näkyvällä tavalla. Käyttäessäsi sisältöä tai palveluita näiden ehtojen muutosten jälkeen hyväksyt muuttuneet ehdot.

14. Sovellettava laki

The Sovellettava laki on Englannin laki, ja YK:n yleissopimus kansainvälisistä tavaroiden myyntisopimuksista (CISG) on suljettu pois. Tämän sopimuksen ehdoista johtuvissa riita-asioissa osapuolet alistuvat täten peruuttamattomasti Lontoon, Yhdistyneen kuningaskunnan, yksinomaiseen tuomiovaltaan.