Vilkår og Betingelser

Generelle foretningsbetingelser for CyberGhost produkter
Servicebeskrivelse og priser for CyberGhost produkter

Generelle Foretningsbetingelser for CyberGhost Produkter

VED AT FÅ ADGANG, BRUGE, INSTALLERE ELLER DOWNLOADE CyberGhost PRODUKTER ANERKENDER DU, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET BETINGELSERNE, OG DU ACCEPTERER, AT DU ER BUNDET AF DEM, OG DU FULDSTÆNDIGT OVERHOLDE DEM. YDERLIGERE ACCEPTERER DU, AT OVERHOLDE ALLE DE GÆLDENDE LOVE OG BESTEMMELSER VEDRØRENDE DIN BRUG AF CyberGhost PRODUKTER, OG AT DU ANERKENDER AT DISSE BETINGELSER UDGØR EN BINDENDE OG HÅNDHÆVELIG JURIDISK ELEKTRONISK KONTRAKT MELLEM DU OG OS. HVIS DU IKKE ACCEPTERER, SKAL DU IKKE FÅ ADGANG TIL, INSTALLERE, DOWNLOADE ELLER BRUG CyberGhost PRODUKTER SOM DEFINERES NEDENFOR.

1. AFTALE

Denne aftale er indgået mellem CyberGhost S.R.L., 68 Polona St., District 1, 010494 Bukurest, Rumænien (Bucharest Trade Register no. J40/1278/2011, VAT no. RO28003392) og dig, som Bruger af CyberGhost Produkter.

Du må kun bruge CyberGhost Produkter, hvis du er juridisk bemyndig og autoriseret til at indgå en aftale med CyberGhost, og en sådan indgåelse ikke er forbudt til dig i overensstemmelse med de gældende love.

2. Licens

CyberGhost giver hermed dig en personlig, ikke eksklusiv, ikke overdragelig, begrænset og tilbagekaldelig licens til at bruge CyberGhost Produkter udelukkende i overensstemmelse med betingelserne af Brugsaftale. CyberGhost forbeholder sig alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser, der ikke udtrykkeligt er givet heri under denne licens i videst muligt omfang under gældende love. Du må ikke undelicencere, overdrage eller overføre denne licens, du har fået heri, og ethvert forsøg på at underlicencere, overdrage eller overføre nogen del af dine rettigheder under denne Aftale er ugyldigt.

Du repræsenterer og garanterer hermed, at du udelukkende kommer til at bruge CyberGhost Produkter eller Tjeneste til privat og sikkerhedsbehov og i fuld overensstemmelse med alle de gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, bestemmelser og regler. Du må ikke acceptere heller ikke give tilladelse til eller opfordre en tredjepart til: (i) at forhindre andre i at bruge CyberGhost Produkter; (ii) at bruge CyberGhost Produkter til ethvert svigagtigt eller upassende eller ulovligt formål (f.eks., cyberaktiviteter); eller (iii) at handle på nogen måde, der overtræder denne Aftale.

3. Data

CyberGhost værdsætter dit privatliv og stræber efter at opretholde det. Vi samler kun minimumsoplysninger til levering af vores produkter. CyberGhost Produkters mål er at beskytte dit privatliv men ikke din computer. CyberGhost Produkter er ikke ment som en antivirus- eller antimalwareværktøj, medmindre det er specifikt nævnt.

CyberGhost gemmer ikke data i CyberGhost Produkter, som tillader interferens med dine personlige data. For alle operationer, som indebærer lagring af personlige data, såsom f.eks. betalingsoperationer, samarbejder CyberGhost med tredjepartsudbydere, der påtager sig separat lagring af data. For mere information anbefaler vi at du gennemgår vores private politik.

CyberGhost indsamler og bruger ingen personlig data til at gøre CyberGhost Produkter tilgængelige, bortset fra din log-in oplysninger. Hvis du ønsker dig at finde mere om hvordan CyberGhost indsamler og bruger data, bedes du om at læse vores privatlivs politik.

4. Produktændringer og opdateringer

Fra tid til anden, kan CyberGhost efter eget skøn ændre CyberGhost Produkter, for eksempel ved at tilføje eller fjerne visse funktioner på VPN servere eller ved at opdatere softwaren.

CyberGhost kan efter eget skøn yde begrænset teknisk support, opgraderinger og opdateringer for CyberGhost Produkter. For at forbedre ig videreudvikle CyberGhost Produkter kan vi fra tid til anden automatisk downloaδ og installere opdateringer og opgraderinger. Du accepterer hermed at modtage sådanne opdateringer og opgraderinger som en del af din brug af CyberGhost Produkter. Vi har ingen forpligtelse til at stille nogle supportversioner af CyberGhost Produkter til rådighed for dig. Derudover har vi ingen forpligtelse til at yde support eller vedligeholdelse til tjenesterne under denne Aftale.

5. Eksterne serviceudbydere

For at gøre tjenesten CyberGhost Produkter tilgængelig, samarbejder CyberGhost Produkter med en tredjepartsudbyder (såsom digitale handelsudbydere for betalingsoperationer eller databehandlingscentre for vores VPN-servere). Hvis du gerne vil finde mere om tredjepartsudbyderne, bedes du venligst at læse vores privatlivs politik.

Vi gør vores bedste for at overvåge og vælge vores partnere og sikre tjenesterne, som ydes til dig. VI FRASKRIVER OS ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER VEDRØRENDE INDHOLD, VARER, SOFTWARE ELLER TJENESTER DU FÅR FRA TREDJEPARTYDBYDERES. Vi er ikke ansvarlige for tilgængeligheden eller overholdelse af indhold, som ydes af tredjepartsudbydere.

6. Data beskyttelse

CyberGhost indsamler og bruger ingen personlige data til at gøre CyberGhost VPN tilgængelig. Hvis du gerne vil finde mere om hvordan CyberGhost indsamler og bruger data, bedes du venligst at læse vores privatlivspolitik.

7. Sikkerhed på din brugerkonto

Du er den eneste ansvarlige for at opbevare din adgangskode og for at håndtere din brugerdata. Venligst skift din adgangskode regelmæssigt. Du skal ikke videregive til tredjeparter din bruger-oplysninger (brugernavn og adgangskode). Du er den eneste ansvarlige for aktiveterne vedrørende din brugerkonto samt for aktiveterne relateret til din brugerkonto, som du uberettiget har overført til tredjeparter.

8. Politik for acceptable brug

Da CyberGhost Produkter kan tilgås fra hele verden, forpligter du dig til at sikre at din brug af CyberGhost Produkter er i overensstemmelse med alle de gældende lokale love og bestemmelser. Du forpligter dig til at overholde alle de gældende love, regler og bestemmelser og garanterer at du ikke tillade en tredjepart til at bruge tjenesten på nogen måde, som kan krænke gældende lov eller krænke tredjeparts rettigheder. Uden at begrænse det generelle af de ovenstående, forpligter du dig og garanterer at du ikke vil heller ikke tillade en tredjepart til (i) at omvende konstruktion, adskille, dekompilere, oversætte, rekonstruere, transformere eller (ii) at udtrække nogen del af CyberGhost Produkter (herunder uden begrænsning eventuelle relaterede malware underskrifter og malware detektionsrutiner), eller (iii) at skifte, ændre eller på en anden måde modificere CyberGhost Produkter (herunder uden begrænsning eventuelle relaterede malware underskrifter og malware detektionsrutiner (iv) at offentliggøre, videresælge, omdele, udsende, transmittere, kommunikere, overføre, pantsætte, leje eller underlicensere CyberGhost Produkter; (v) at bruge CyberGhost Produkter til at levere eller bygge en product eller en tjeneste, der konkurrer med CyberGhost Produkter; (vi) at bruge eller prøve at bruge CyberGhost Produkter til at uploade, bevare, overføre data, oplysninger eller materialer, som krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder; som indeholder ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, ærekrænkende,  eller på en eller en anden måde stødende materiale af enhver art; eller på anden måde at beskadige, deaktivere eller forringe CyberGhost Produkters drift; (viii) at opnå eller forsøge at opnå uautoriseret adgang til  CyberGhost Produkter eller til netværk, der er tilsluttet det, eller til indhold, som er lagret eller leveret gennem det, på nogen måde, herunder ved at hacke, spoofe eller prøve til at omgå eller besejre firewalls eller andre teknologiske eller andre beskyttelses- eller sikkerhedsforanstaltninger.

Vi forbeholder os retten til at træffe passende foranstaltninger når CyberGhost Produkter er brugt i strid med disse vilkår og gældende love, herunder samarbejde med offentlige eller private myndigheder som fastsat ved lov.

Yderligere, i tilfælde af misligholdelse af denne aftale, forbeholder CyberGhost sig retten til at, bl.a., begrænse eller suspendere helt eller delvist, adgangen til CyberGhost Produkter uden at tildele refusion for allerede betalte tjenester, samt at iværksætte retssager.

Rettigheder shavere, som konkluderer at deres retlige interesse, f.eks. intellektuelle ejendom, er krænket ved hjælp af det indhold der downloades af CyberGhost Produkter, kan kontakte vores ophavretsrepræsentater (copyright@cyberghost.ro) så vi kan forhindre yederligere adgang til sådant indhold.

9. Ansvarsfraskrivelse

CyberGhost giver ikke nogen garanti for tjenesten eller softwaren. CyberGhost er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå efter afsløring af brugerens identitet eller IP-adresse eller nedbrud af individuelle VPN-servere. Ydermere giver CyberGhost ingen garanti for tilgængelighed af visse servere inden for CyberGhost netværk og for deres ydeevne.

UNDTAGET SOM ANDET SPECIFIKKE LEVERET HERI, LEVERES CyberGhost Produkter, ”SOM DE ER” OG CYBERGHOST GIVER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER INDFORSTÅENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER OG FRASKRIVER, I DET MAKSIMALTE OMFANG LOVEN TILLADER, NOGEN ELLER ALLE BETINGELSER OG GARANTIER UNDERFORSTÅET AF LOVEN, FÆLLES LOV, RETSPRUDENS ELLER ANDRE LOVTEORIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR KRÆNKELSE AF TREDJEPARTNERS RETTIGHEDER, SALGBARHED, EGNET KVALITET ELLER EGNETHED TIL ETHVERT BESTEMT FORMÅL. CYBERHOST GARANTERER IKKE AT CYBERHOST PRODUKTERS DRIFT VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, AT DE VIL VIRKE KORREKT PÅ EN ENHVER ENHED ELLER MED EN SÆRLIG KONFIGURATION AF HARDWARE OG/ELLER SOFTWARE, ELLER AT DET VIL GIVE FULDSTÆNDIG BESKYTTELSE AF UDVALGTE DATAS INTEGRITET, INFORMATION ELLER INDHOLD LAGRET ELLER OVERFØRT GENNEM INTERNET.   

10. Skadeløsholdelse

Du accepterer at holde CyberGhost og dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, embedsmænd, agenter, co- branders eller andre partner, og medarbejdere skadesløse fra ethvert påstået krav, herunder rimelige advokatsalærer, fremsat af et tredjeparti på grund af eller opstået af ud af din adgang til eller brug af CyberGhost produkterne. Brugeren er udelukkende ansvarlig for sine handlinger ved brug af CyberGhost Produkter.

11. Abonnementer

CyberGhost Produkter er tilgængelige for dig ved valg af dit abonnement og registrering. En komplet liste over abonnementsplaner og priser er tilgængelig på webstedet. CyberGhost forbeholder sig retten til at ændre abonnementsgebyrer eller indføre nye gebyrer til enhver tid med rimelig forudgående varsel, som blive offentliggjort på webstedet eller sendt via e-mail. Eventuelle ændringer i prisen påvirker ikke dit eksisterende abonnement og de vil træde i kraft ved abonnements fornyelse. Abonnementskøb og tilbagebetalinger håndteres gennem flere tredjepartners betalingsselskaber.  

CyberGhost Produkter er tilgængelige for dig ved valg af dit abonnement og registrering. En komplet liste over abonnementsplaner og priser er tilgængelig på webstedet. CyberGhost forbeholder sig retten til at ændre abonnementsgebyrer eller indføre nye gebyrer til enhver tid med rimelig forudgående varsel, som blive offentliggjort på webstedet eller sendt via e-mail. Eventuelle ændringer i prisen påvirker ikke dit eksisterende abonnement og de vil træde i kraft ved abonnements fornyelse. Abonnementskøb og tilbagebetalinger håndteres gennem flere tredjepartners betalingsselskaber.  Abonnementsgebyret vil automatisk blive opkrævet på den betalingsmetode, du sidst har valgt. Hvis du ønsker at afbryde automatisk fornyelse, kan du manuelt afbryde fornyelsen via din konto eller e-mail support til support@cyberghost.ro (eller support@cyberghost.com).

12. ANNULLERING OG REFUSION

Du kan til enhver tid opsige et abonnement ved at følge nedenstående proces:

Hvordan kan jeg opsige mit abonnement

I tilfælde af at du opsiger dit abonnement indenfor nedenstående tidsramme, afhængigt af typen af dit abonnement, refunderer dig det fulde beløb, der er betalt i overensstemmelse med vores pengene-tilbage garanti: Refusion Politik 45 Dage Pengene-Tilbage Garanti

Abonnementstype Pengene- tilbage garanti periode
Abonnement af 6 måneder eller mere Pengene Tilbage garanti I tilfælde af opsigelse med 45 dage
1 måneds abonnement Pengene Tilbage garanti I tilfælde af opsigelse med 14 dage

I tilfælde af at du opsiger dit abonnement på et hvilket som helst tidspunkt efter udløbet af den respektive penge-tilbage-garantiperiode, vil du blive opkrævet for resten af abonnementets varighed (f.eks. hvis du køber et årligt abonnement og beslutter at annullere dit abonnement efter 3 måneder, vil du blive opkrævet det fulde årlige abonnement, men når dit abonnement udløber vil det automatisk fornyes. Du vil have adgang til at nyde tjenesterne indtil dit årlige abonnement udløber).

Hvis aftalen som helhed opsiges, vil du ikke få adgang til din brugerkonto og der vil ikke være gyldig licens for at bruge CyberGhost Produkter Apps og CyberGhost Produkter Client-Software.

Ved opsigelse af denne Aftale, vil alle licenser givet heri blive sagt op og du vil ikke længere have adgang til CyberGhost Produkter.

12. Fortrydelsesret for Forbrugere

Bestemmelserne i Paragraf 12 er udelukkende gældende for forbrugere, der afgiver en ordre fra en medlemsstat i den Europæiske Union.

12.1. Tilbagekaldelse

12.1.1. Forbrugere har retten til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten (14) dage uden at angive en grund.  

12.1.2. I tilfælde af en kontrakt om Tjenester eller en kontrakt om levering individuelt erhvervet eller tilbagevendende digitalt indhold, der ikke er installeret på en fysisk databærer, er fortrydelsesfristen fjorten dage fra den dato, kontrakten blev indgået. I tilfælde af en købekontrakt om levering af varer (f.eks. backup CDer), er fortrydelsesfristen fjorten dagen fra den dato, hvor forbrugeren- eller en tredjepart udpeget af forbrugeren, der ikke er fragtmand, tager varerne i besiddelse.

12.1.3. I henhold til gældende lov, opstår eller eksisterer fortrydelsesret ikke

➢ Med hensyn til kontrakter om levering af varer, hvis de ikke er færdiglavet men de var fremstillet i overensstemmelse med et individuelt valg eller beslutning fra Forbrugeren eller er klart skræddersyet til Forbrugerens personlige behov, og

➢Med hensyn til kontrakter om levering af lyd- og videooptagelser eller computer software i en forseglet pakke, hvis forseglingen var brudt efter levering.

12.2. Afkald på fortrydelsesret

BESTEMMELSERNE I PARAGRAF 13 ER UDELUKKENDE GÆLDENDE FOR FORBRUGERER, SOM INDGÅR EN KONTRAKT OM LEVERING AF DIGITALT INDHOLD, SOM IKKE ER INSTALLERET PÅ EN FYSISK DATABÆRER.

FORBRUGEREN:

1) ACCEPTERER UDTYKKELIGT AT UDFØRELSEN AF DENNE KONTRAKT SKAL PÅGÅS FØR FORTRYDELSESPERIODE UDLØBER, OG

2) ER BEVIDST OM AT HAN MISTER SIN FORTRYDELSESRET, NÅR UDFØRELSEN AF DENNE KONTRAKT PÅGÅR.

Enhver pengene- tilbage- garanti eller andre garantier eller garanti for lignede indhold, givet af cleverbridge, som reguleres i Paragraf 14 vil ikke påvirkes af denne Paragraf.

12.3

For at udøve fortrydelsesret, skal Forbrygeren informere CyberGhost VPN (gennem cleverbridge (cleverbridge AG, Gereonstr. 43-65, 50670 Köln, Tyskland, tel: +49 221 - 222 45 – 0, fax: +49 221 - 222 45 – 19, email: cs@cleverbridge.com eller Crossrider Sports gennem https://www.cyberghostvpn.com/en_US/support ved at afgive en klar erklæring om sin beslutning om at fortryde kontrakten (f.eks. ved et brev sendt med almindelig post, fax, eller e-mail.) Forbrugeren kan bruge fortrydelsesformular model efter disse fortrydelsesinstruktioner til dette formal, men det er ikke et krav.

For at overholde fortrydelsesfrist, er det tilstrækkeligt at Forbrugeren inden fortrydelsesperiode udløb sender meddelelser om at han udnytter sin fortrydelsesret.

12.4 Retlige konsekvenser af Fortrydelse

12.4.1 Hvis Forbrugeren fortryder denne kontrakt, skal cleverbridge eller Crossrider Sports omgående refundere alle de betalinger, som cleverbridge eller Crossrider har modtaget fra Forbrugeren, inklusivt leveringsomkostninger, senest fjorten dage fra den dato, hvor meddelelsen om fortrydelsen var modtaget af cleverbridge eller Crossrider Sports (med undtagelsen af yderligere omkostninger, der er påløbet, da Forbrugeren har valgt en anden leveringsmetode end den mest omkostning effektive, dvs. Standardleveringmetode, der tilbydes af cleverbridge eller Crossrider Sports). Til denne refusion skal cleverbridge eller Crossrider Sports bruge den same betalingsmetode, som blev brugt af Forbrugeren i den oprindelige transaktion, med mindre noget andet udtrykkeligt er aftalt med Forbrugeren. I intet tilfælde skal Forbrugeren opkræves et gebyr for refusionen.

12.4.2 I tilfælde af en kontrakt om Tjenester skal det følgende være gældende: Hvis Forbrugeren har anmodet om at Tjenesterne påbegyndes under fortrydelsesperioden, skal Forbrugeren betale cleverbridge/Crossrider Sports et rimeligt beløb, som svarer til den procentdel af Tjenester, der leveres på det tidspunkt at Forbrugeren informerer cleverbridge/Crossrider Sports om udøvelsen af sin ret til at opsige kontrakten, sammenlignet med det samlede omfang af de tjenester, der er påtænkt i kontrakten.

12.4.3 Hvis der foreligger en købekontrakt om levering af varer skal det følgende være gældende: cleverbridge/Crossrider Sports kan nægte at tilbagebetale indtil den har modtaget varerne retur eller indtil Forbrugeren beviser at han har sendt varerne retur, alt efter hvad det sker først. Forbrugeren skal omgående returnere eller sende varerne til cleverbridge/Crossrider Sports ikke senere end fjorten dage fra den dato hvor Forbrugeren har informeret cleverbridge/Crossrider Sports om opsigelsen af kontrakten. Fristen er overholdt hvis Forbrugeren sender varerne før perioden af de fjorten dage udløber. Forbrugen skal betale de direkte omkostninger ved returneringen af varerne.

Forbrugeren skal betale for varernes forringede værdi, hvis det forringede værdi skyldes, at Forbrugeren har behandlet varerne på en unødvendig måde for at undersøge deres kvalitet, egenskaber og funktionalitet.

13. Ændringer

CyberGhost gennemgår fra tid til den anden denne aftale og den opdateret version offentliggøres altid på vores webside. Du forstår og accepterer at det er din forpligtelse at gennemgå disse Vilkår og Betingelser fra tid til den anden for at holde dig opdateret om gældende regler og forpligtelser. Meddelelse om væsentlige ændringer af Vilkår og Betingelser vil blive givet gennem en opdatering af Websiden eller gennem anden fremtrædende måde. Din brug af Indholdet eller Tjenester efter ændringerne af disse Vilkår og Betingelser udgør din accept af de ændrede Vilkår.

14. Gældende lov

Den gældende lov er den engelske lov og FNs Konvention om kontrakter om internationalt salg (CISG) af varer er undtaget. I tilfælde af uoverensstemmelser, der opstår fra vilkårene I denne Aftale, underkaster parterne sig hermed uigenkaldeligt den eksklusive jurisdiktion i London, UK.