Here at CyberGhost, we’ve always followed the Privacy by Design principle.

Timo Beyel
CTO, CyberGhost VPN

Zásady ochrany osobních údajů

CyberGhost má jasnou firemní politiku: nejpřísnější dodržování ochrany údajů a ochrana soukromí uživatelů bez kompromisů.

Když využíváte software CyberGhost VPN, nezískáváme žádné informace o vašich činnostech na internetu, jako je historie procházení, kam vaše údaje směřují, jak vaše údaje vypadají ani nastavení vašeho vyhledávače. Tyto údaje nijak nemonitorujeme, nezaznamenáváme, neshromažďujeme ani neukládáme.

A to není vše. Když využíváte software CyberGhost VPN, nijak neukládáme logy připojení, což znamená, že žádné logy nejsou spojeny s vaší IP adresou, časovou značkou připojení nebo dobou trvání relace. Nemáme přístup k údajům o kreditní kartě, které jste poskytli našemu zpracovateli plateb, a NESPOJUJEME vaši platbu nebo informace s jakoukoli vaší online aktivitou v CyberGhost VPN tunelu.

Poskytujeme službu, která chrání soukromí. Vaše údaje bereme velmi vážně a vynakládáme velké úsilí na zajištění jejich bezpečného uložení a ochrany. Jsme zastánci toho názoru, že byste měli vždy vědět, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. V tomto dokumentu (zásady ochrany osobních údajů) jsou popsány veškeré případy, kdy vaše údaje a informace shromažďuje a používáme.

Co tyto zásady obsahují?

Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů “ nebo „ zásady“) stanovují zásady ochrany osobních údajů společnosti CyberGhost S.R.L. (dále jen „CyberGhost“ nebo „společnost“) a vztahuje se na uživatele („ uživatel(é)“ nebo „vy“, „vás“, „vaše“) softwaru VPN aktuálně nazývaného „CyberGhost VPNcyberghostvpn.com

Tyto zásady se vztahují na všechny služby, které nabízíme prostřednictvím celé naší sady aplikací, dále na webové stránky a také na vaše používání CyberGhost VPN (dále jen „služby“). Tyto zásady se nevztahují na žádné webové stránky, produkt nebo službu jakékoli třetí strany, a to ani v případě, že webové stránky odkazují na naše webové stránky (nebo je na ně odkazováno z nich). Než se rozhodnete poskytnout jakékoli informace, vždy si prosím přečtěte zásady ochrany osobních údajů jakékoli třetí strany. Používáním našich webových stránek nebo služeb vyjadřujete souhlas s postupy popsanými v těchto zásadách. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, nenavštěvujte ani nepoužívejte naše webové stránky či služby. Pokud budete naše webové stránky nebo služby dále používat, vyjadřujete tím souhlas s těmito zásadami.

Jaké údaje shromažďujeme?

Informace související s vaším účtem („osobní údaje“):

Při registraci na našich webových stránkách budete požádáni o poskytnutí svého jména, adresy, e-mailové adresy, uživatelského jména a platebních údajů, které nám dobrovolně sdělíte při objednávce nebo předplacení našich služeb, a také když vyplníte některý z kontaktních formulářů na našich webových stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány za účelem řádné správy vašeho účtu a/nebo předplatného a abychom vám mohli nabídnout zákaznickou podporu a, ve vámi povoleném rozsahu, zaslat vám náš newsletter a příležitostné akční nabídky.

Kromě toho budeme v rámci našich opatření pro odhalování podvodů shromažďovat údaje týkající se (i) informací o používání webových stránek, jako je IP adresa (zjištěna a uložena v anonymizovaném formátu), přibližná poloha (pouze země), (ii) informací o transakcích, zakoupených položkách, uhrazených částkách, způsobech platby, některých údajích kreditní karty, žádostech o vrácení peněz na kartu, zrušených objednávkách. Výše uvedené osobní údaje nejsou v žádné fázi spojeny s žádnou činností prováděnou uživatelem v CyberGhost VPN tunelu a nejsou nijak zaznamenávány, shromažďovány ni ukládány.

Anonymní údaje („neosobní údaje“):

Dále shromažďujeme a/nebo přijímáme a uchováváme určité neosobní informace („neosobní údaje“), a to vždy, když zachytíme nějakou interakci. K této výměně informací dochází mezi vaším prohlížečem a našimi přidruženými společnostmi nebo naším serverem automaticky při vstupu na naše stránky. V rámci takové výměny získáváme neosobní údaje včetně, mimo jiné, údajů týkajících se vámi používaného prohlížeče, mobilního/stolního zařízení, obecných vlastností a metadat, verze operačního systému, nastaveného jazyka, data a času vaší návštěvy, stavu baterie, rozlišení obrazovky, inzertního ID u Google, gyroskopického senzoru, velikosti obrazovky, konektivity (WLAN), poskytovatele mobilních služeb, webových stránek, které vás odkázaly na naše webové stránky, a vašich preferencí na našich webových stránkách během vaší návštěvy. Takové statistické údaje o používání shromažďujeme jako souhrnná údaje z webových stránek i ze služby, abychom mohli poskytovat lepší zákaznickou zkušenost a také vysokou úroveň kvality služeb.

Pokud jde o CyberGhost VPN, neosobní údaje nejsou spojeny ani propojeny s vašimi osobními údaji. Neosobní údaje tedy neumožňují identifikaci jednotlivých osob. Neosobní údaje navíc nezahrnují žádné informace o činnosti prováděné uživatelem v CyberGhost VPN tunelu, například historie procházení, prohlížený obsah na webu, kam vaše údaje směřují, DNS požadavky a IP adresy. Tyto informace používáme pro interní monitorování, analýzu a zlepšování našich služeb způsobem popsaným v těchto zásadách. Kromě toho můžete podle vlastního uvážení vyjádřit souhlas s diagnostikou připojení VPN, která umožňuje zaslání údajů aplikace týmu zákaznické podpory. Jedná se o podobný proces jako u funkce „nahlásit chybu“. Log připojení může být také odeslán spolu s lístkem podpory, který je předán našemu týmu zákaznické podpory. Díky tomu náš tým může odladit případné chyby, které mohly mít za následek nespokojenost uživatele.

Jak shromažďujeme osobní údaje?

Naše webové stránky obsahují registrační formuláře (např. během platebního procesu nebo poskytování zákaznické podpory a kontroly). Ty uživatele žádají o poskytnutí, dle jejich uvážení, určitých informací, například e-mailové adresy, jak je uvedeno výše. Tyto informace používáme k vytvoření účtu, poskytování služby, zasílání novinek a aktualizací a propagačních materiálů týkajících se našich produktů nebo produktů některých našich partnerů. Tyto informace spolupracovníků, kteří pracující se službou nebo webovými stránkami. Kromě toho můžeme používat technologie, jako jsou soubory cookies, webové majáky, tagy a skripty. Další informace k této problematice naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.

Uživatelé se mohou odhlásit z odběru jakýchkoli nevyžádaných e-mailů pomocí možnosti odhlásit odběr v e-mailech nebo nás mohou kontaktovat přímo na adrese support@cyberghost.ro.

Abychom v CyberGhost udrželi kvalitu našich služeb na vysoké úrovni a uživatelé byli naprosto spokojeni se zákaznickou podporou, využíváme služeb jistých třetích stran, které shromažďují a zpracovávají následující souhrnné údaje:

Jak shromažďujeme neosobní údaje?

Anonymní neosobní informace automaticky shromažďujeme prostřednictvím různých technologií, které jsou popsány níže.

A. Webové stránky:

Our website may use 3rd parties analytic tools, including without limitation, Google Analytics, Mouseflow and AppsFlyer. We use such tools to better understand how you use the Website and ways that we can improve your experience. Through these tools, we can see trends of usage of our Website such as total number of unique users, clicks, popular webpages or articles by number of total impressions, time spent on the website etc. This data is anonymous and never linked to your account or Personal Data. These third parties use pixels or cookies to measure things such as the average time spent by users on the Site or visited pages so we learn how to improve the Site for you. Please see more information about this in our Cookie Policy https://www.cyberghostvpn.com/cs/cookiepolicy .

Appsflyer: Third party analytics, like Appsflyer, are also used to track and measure usage of the Site so that we can continue to provide engaging content. These cookies may track your use of the Website, including without limitation, how long you spent on the Website or specific pages you visited, which helps us to understand how we can improve the Website. Appsflyer: https://www.appsflyer.com/legal/services-privacy-policy

This website uses Mouseflow: a website analytics tool that provides a review of individual experiences or zoom out to identify patterns, while capturing real feedback to uncover optimization opportunities. Mouseflow does not collect any information on pages where it is not installed, nor does it track or collect information outside your web browser

Mouseflow does not set any cookies.

Lastly, as stipulated above to provide you with online chat support, we use Zendesk. Zendesk collects both personal as well as anonymous information. It collects anonymous information by placing cookies in your browser.

Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.

B. Služba:

Výkon služby se měří sériemi událostí, které jsou anonymně zasílány službám třetích stran. Ty pak vytvářejí souhrnné údaje na základě určitých trendů. Níže uvádíme několik příkladů takových událostí:

Pokus o připojení: Tyto informace shromažďujeme proto, abychom se dozvěděli o požadavku na využití naší služby v konkrétním hodinovém / denním / týdenním / měsíčním intervalu, zemi původu (ale ne vaší zdrojové IP adrese), vaší verzi CyberGhost VPN atd. Tato metrika nám umožňuje náležitě upravit naši infrastrukturu podle poptávky.

Úspěšné připojení: Tyto informace shromažďujeme proto, abychom věděli, kolik uživatelů v hodinových / denních / týdenních / měsíčních intervalech úspěšně navázalo VPN připojení k naší službě. Tyto informace korelují s výše uvedenými výsledky událostí, pomáhají našim technikům určit, zda nastaly nějaké problémy se sítí, které by mohly uživatelům bránit ve spuštění služby, identifikovat nejvytíženější doby využívání naší služby, abychom mohli infrastrukturu přizpůsobit požadavkům atd.

Objednávka naší služby

Pokud máte o naši službu zájem, vyberte si na našich stránkách tu, která vám cenově nejvíce vyhovuje. Jakmile kliknete na „objednat nyní“, budete požádáni o registraci a vytvoření zabezpečeného účtu zadáním vaší e-mailové adresy. Poté budete požádáni, abyste si vybrali způsob platby. Můžete volit mezi platbou kreditní kartou, v bitcoinu a prostřednictvím služby Paypal. Shromážděné informace se liší v závislosti na zvolené platební metodě. Pokud chcete minimalizovat množství poskytnutých osobních údajů, doporučujeme, abyste při předplacení naší služby používali platby v bitcoinu.

Upozorňujeme, že CyberGhost jako takový nezpracovává žádné objednávky ani platby. Spolupracujeme výhradně se zpracovateli plateb, jako je Cleverbridge (cleverbridge AG, 2-4 Brabanter Str., 50674 Kolín nad Rýnem, Německo) a/nebo Stripe a/nebo Paypal. Zásady ochrany osobních údajů a postupy poskytovatelů platebních služeb naleznete na odkazech https://grow.cleverbridge.com/privacy-policy a https://stripe.com/privacy .

Jakmile si vyberete způsob platby a kliknete na tlačítko „pokračovat k platbě“ (nebo obdobné tlačítko), budete přesměrováni na naši platební bránu provozovanou třetí stranou. Přestože tato stránka může vypadat a působit jako naše webové stránky, upozorňujeme, že se nyní nacházíte na stránce našeho zpracovatele plateb, který je třetí stranou, kde dokončíte platební transakci. Jméno, adresa, číslo karty, doba platnosti a e-mailová adresa budou shromážděny příslušným zpracovatelem plateb za účelem zpracování vaší žádosti. Bude nám sděleno vaše jméno a e-mailová adresa, abychom vám mohli poskytnout vaše předplatné CyberGhost VPN.

K informacím o kreditní kartě, které jste poskytli našemu zpracovateli plateb, přístup nemáme. Vaše osobní údaje nepropojujeme s žádnou online aktivitou, kterou provádíte v CyberGhost VPN tunelu, například s historií procházení, kam vaše údaje směřují, jak vaše údaje vypadají, IP adresou nebo DNS požadavky. Zásady ochrany osobních údajů zpracovatelů plateb upravují shromažďování a používání informací shromážděných během procesu platby, které doporučujeme zkontrolovat před zadáním objednávky nebo poskytnutím jakýchkoli informací.

Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme za účelem:

 • vylepšení služeb a personalizace uživatelské zkušenosti se CyberGhost VPN,
 • řádné správy našich webových stránek a podnikatelských činností,
 • plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků, na vaši žádost, k uzavření takové smlouvy,
 • vědeckého výzkumu, odhalování/prevence podvodů a vylepšování služby,
 • informování o našich nových službách nebo změnách našich stávajících služeb,
 • technické komunikace nebo komunikace související se službami,
 • vymáhání smluvních podmínek, analýzy zákazníků,
 • Zákaznická analytika.

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme, neprodáváme, nepronajímáme třetím stranám ani s nimi neobchodujeme jinými způsoby, než jaké jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Aby mohli zaměstnanci s pracovními povinnostmi napříč skupinami provádět své pracovní úkony, můžeme vaše osobní údaje sdělit členovi naší skupiny společností (tím se rozumí naše dceřiné společnosti, holdingová společnost, KAPE TECHNOLOGIES PLC a všechny její dceřiné společnosti, pokud se nacházejí v EU nebo v jiné jurisdikci, ve které platí ekvivalentní standardy ochrany údajů), přičemž vždy zajišťujeme stejné standardy ochrany, a sdílení probíhá pouze v míře, která je přiměřeně nezbytná pro účely stanovené v těchto zásadách.

Dále můžeme sdílet určité osobní údaje s důvěryhodnými prodejci za účelem provedení transakce, kterou jste si vyžádali (např. Se jedná o sdílení údajů platební karty s naším zpracovatelem kreditních karet za účelem uhrazení poplatků a aktivace předplatného naší služby). Informace o zásadách ochrany osobních údajů a postupech poskytovatelů platebních služeb naleznete https://grow.cleverbridge.com/privacy-policy , https://www.braintreepayments.com/ro/legal/braintree-privacy- policy , (paddle.com) , https://bitpay.com/about/privacy/ , https://pay.amazon.com/help/201751600 (pro nákupy v aplikaci) a https://stripe.com/privacy.

Abychom vám mohli pomoct v případě dotazů při používání našich webových stránek nebo ohledně vaší objednávky a byli schopni poskytnout komplexní zákaznickou podporu, nabízíme možnost online chatu. Před využitím službu takového online chatu budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, kterými jsou jméno a e-mail. Náš online chat nabízíme prostřednictvím společnosti Zendesk, která bude mít přístup ke shromažďování a zpracování takových osobních údajů výhradně za účelem navázání komunikace (https://www.zendesk.com/company/privacy-and-data-protection/). Kromě toho vás v rámci našich zásad spokojenosti zákazníků můžeme požádat, abyste odpověděli na některé otázky týkající se našich webových stránek a vašeho rozhodnutí zakoupit si naše produkty. Takový průzkum zaopatřuje VWO a/nebo Iterable. Pokud se podle svého uvážení rozhodnete na takové otázky odpovědět a navíc poskytnout svou e-mailovou adresu, budou tyto informace zpracovány a shromážděny společnostmi VWO a Iterable. Tyto třetí strany mají zakázáno vaše osobní údaje používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v jejich zásadách ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti VWO si můžete přečíst zde: https://vwo.com/privacy-policy/, Iterable https://iterable.com/trust/privacy-policy/.

Vaše osobní údaje můžeme dále shromažďovat a případně sdílet za účelem vymáhání podmínek poskytování služeb. Účelem takových činností může být zabránění trestného činu, porušení našich podmínek poskytování služeb nebo součinnost při řešení spáchaného přestupku.

Vyhrazujeme si také právo vaše osobní údaje zpřístupnit v souladu se zákonem, a v případě, kdy se budeme domnívat, že zpřístupnění je nezbytné k ochraně našich práv a/nebo v souladu se soudním řízením, soudním příkazem nebo právním procesem, který nám tuto povinnost v souvislosti s našimi webovými stránkami ukládá.

V poslední řadě můžeme sdílet neosobní údaje související s používáním našich webových stránek a služeb s dodavateli třetí strany za účelem optimalizace našich webových stránek a služeb, ale také analýzy zákazníků a prevence podvodů (např. VWO, Appsflyer, Google atd.). Tyto třetí strany použijí neosobní údaje a/nebo osobní údaje související s vaším používáním našich webových stránek k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, vypracování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování další činnosti na webových stránkách a internetových služeb, to vše v souladu s jejich příslušnými zásadami ochrany osobních údajů. Další informace o používání neosobních údajů našimi poskytovateli služeb třetích stran naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Dodržujeme obecně uznávané průmyslové standardy na ochranu osobních údajů, které nám byly poskytnuty jak během přenosu, tak po jejich obdržení. V březnu roku 2012 společnost CyberGhost úspěšně prošla auditem a ověřením provedeným společností QSCert pro implementovaný systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) v souladu s mezinárodními standardy ISO27001 a ISO9001. Certifikace dokazuje vysokou kvalitu interních bezpečnostních procesů a od té doby je každoročně obnovována. Upozorňuje však, že žádný způsob přenosu přes internet nebo elektronické úložiště není 100% bezpečný. Proto, i když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní zabezpečení. Pokud máte důvod se domnívat, že návštěva webových stránek již není bezpečná (například pokud máte pocit, že bezpečnost vašeho účtu byla ohrožena), neprodleně nás kontaktujte.

Během vývoje služby a výběru jejích poskytovatelů služeb věnovala společnost CyberGhost pozornost poskytování vysokého stupně zabezpečení:

Všechna centra zpracovávající údaje, se kterými CyberGhost spolupracuje, procházejí kontrolním procesem. Společnost CyberGhost má obecně tzv. root přístup ke všem svým serverům a spravuje je sama.

Pokud se domníváte, že s vaším soukromím nebylo zacházeno v souladu s našimi zásadami, nebo pokud se jakákoliv osoba pokusila naši službu zneužít nebo jednala nevhodným způsobem, kontaktujte nás prosím na adrese support@cyberghost.ro. Dále, v případě úniku dat, při kterém zjistíme, že jsou vaše osobní údaje ohroženy, vás o tom budeme okamžitě informovat prostřednictvím vašeho účtu nebo webových stránek nebo, je-li to technicky možné, zasláním e-mailu.

Vaše práva a možnosti kontroly:

Podle zákona o ochraně osobních údajů vám ve vztahu k vašim osobním údajům náleží tato práva:

 • (a) právo na přístup k informacím, které jsou vám poskytovány prostřednictvím vašeho účtu;
 • (b) právo na opravu;
 • (c)právo na výmaz;
 • (d)právo na omezení zpracování;
 • (e)právo vznést námitku proti zpracování
 • (f) právo na přenositelnost údajů;
 • (g)právo podat stížnost u dozorového úřadu; a
 • (h)právo odvolat souhlas.

Abychom vám usnadnili uplatňování těchto práv, připravili jsme speciální formulář Jeho vyplněním se celý proces urychlí a vy od dostanete dříve odpověď.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů naší společností máte možnost určité volby a kontroly. V závislosti na vašem vztahu s námi mohou tyto volby a kontroly zahrnovat přístup k námi uchovávaným osobním údajům, které jsme o vás shromáždili; opravu, aktualizaci nebo vymazání námi uchovávaných informací o vás; a v případě, že si nadále nepřejete, abychom údaje o vás shromažďovali nebo nemůžete uplatňovat svá práva prostřednictvím svého účtu, kontaktujte nás na adrese: support@cyberghost.ro. V případě, že takovou žádost podáte, vezměte prosím na vědomí, že si od vás můžeme vyžádat určité informace pro účely ověření vaší identity a lokalizace vašich údajů, a že proces vyhledání a vymazání údajů může vyžadovat přiměřenou dobu a úsilí. Zákony o ochraně osobních údajů a související zákony ve vaší jurisdikci vám mohou udělovat odlišná nebo další práva související s námi shromážděnými údaji o vás, která vám mohou také příslušet.

Údaje o výkonu služby a souhrnné statistiky připojení k CyberGhost VPN

V souladu s našimi zásadami nesledujeme aktivity uživatelů prováděné v CyberGhost VPN tunelu, například se jedná o historii procházení, kam vaše údaje směřují, jak vaše údaje vypadají, IP adresu nebo DNS požadavky. Proto:

 • V žádné fázi nemáme informace o tom, který uživatel kdy vstoupil na konkrétní webovou stránku nebo službu
 • Nevíme, který uživatel byl v kteroukoli chvíli připojen k naší službě CyberGhost VPN nebo který IP server CyberGhost VPN použil
 • Taktéž neznáme sadu původních IP adres počítače uživatele

CyberGhost nikdy nezaznamenává ani neukládá vaše internetové aktivity. Takové záznamy totiž mohou vaše aktivity snadno propojit s vámi, a jelikož CyberGhost žádnými takovými záznamy nedisponuje, nemůže je ani nikomu předat.

Soukromí dětí

Prohlašujete a zaručujete, že jste dovršili věku alespoň 16 let a jste právně způsobilí k používání naší služby. Pokud je vám méně než 18 let, přečtěte si prosím smlouvu s rodiči nebo zákonnými zástupci. Službu nepoužíváme k vědomému získávání údajů od dětí mladších šestnácti (16) let nebo cílení našeho marketingu na ně. Žádáme, aby tyto osoby neposkytovaly osobní údaje prostřednictvím našich služeb. Pokud zjistíte nebo máte jakýkoli důvod se domnívat, že dítě mladší 13 let s námi sdílelo jakékoli informace, kontaktujte nás na e-mailové adrese support@cyberghost.ro a my podnikneme přiměřené kroky k zajištění toho, aby byly takové informace z našich záznamů odstraněny.

Jak se naše webové stránky staví k funkci Do Not Track?

V případě, že je funkce Do Not Track (DNT) v prohlížeči zapnuta, respektujeme, že si nepřejete, abychom ukládali soubory cookies, používali reklamu nebo sledovali vaše aktivity.

Umožňují webové stránky sledování chování třetí strany?

Je také důležité zmínit, že umožňujeme sledování chování třetích stran.

Uchovávání údajů

Kdykoli a podle vlastního uvážení můžeme opravit, doplnit nebo odstranit neúplné nebo nepřesné informace, jak je popsáno výše. Vezměte prosím na vědomí, že informace, které o vás shromažďujeme, uchováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytování služby a ke splnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv, pokud z vaší strany neobdržíme jiný požadavek.

Aktualizace zásad

Pokud se na základě vlastního uvážení rozhodneme v našich zásadách ochrany osobních údajů provést změny, vstoupí tyto změny a úpravy v platnost okamžitě po zobrazení upravených zásad ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali změny provedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, abyste byli plně informováni o tom, jak společnost shromažďuje a používá vaše údaje, a o právech, která vám náleží. Datum poslední úpravy naleznete v části „Naposledy upraveno“. Tím, že budete naše služby používat po zobrazení těchto změn, vyjadřujete souhlas s těmito změnami zásad ochrany osobních údajů a s tím, že jsou pro vás tyto upravené zásady závazné.

Pokud provedeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů podstatné změny, upozorníme vás prostřednictvím účtu nebo webových stránek a vynaložíme veškeré úsilí na to, abychom vás informovali e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na naší domovské stránce před tím, než změna nabude účinnosti.

O nás

Tyto služby vlastní a provozuje společnost CyberGhost S.R.L

Naše společnost je registrována v Rumunsku pod číslem J40/1278/2011 a sídlí na adrese 68 Polona St., District 1, 010494 Bucharest, Romania.

Můžete nás kontaktovat:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: [Venetia Argyropoulou – venetia.argyropoulou@cyberghost.ro]

Poslední aktualizace dne: 21. září 2021